netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Renda in 2018

di 30 jan 2018

Waar gaan we het in 2018 bij Renda over hebben? Deze vraag stond centraal tijdens de Renda Denktank op 11 januari. Samen met onze partners bespraken we de thema's ketensamenwerking, circulariteit, bewoners en gezonde woning. Wat is belangrijk binnen deze thema's? Waar zoeken we verdieping en waar juist verbreding? Daarnaast werd er gebrainstormd over hoe Renda als netwerk beter kan functioneren.

Gezonde woning

Voor 95% van de woningen in Nederland geldt dat de lucht buiten de woning gezonder is dan in de woning. Voor een gezond en prettig binnenklimaat spelen er verschillende dingen mee, zoals de temperatuur, voldoende daglicht en een goede luchtkwaliteit. En natuurlijk is voldoende ventilatie belangrijk voor de luchtkwaliteit. Het moet daarom niet alleen gaan over de gezonde woning, maar ook over gezond woongedrag. Het is belangrijk om het bewustzijn van bewoners te vergroten. Dit kan door bijvoorbeeld te visualiseren hoeveel fijnstof er in huis hangt en aan te geven hoe de bewoner hier zelf invloed op kan uitoefenen. Maatregelen om de gezondheid van een woning te verbeteren hebben vaak ook een directe link met energieverbruik en duurzaamheid. Tijdens het Kennisatelier De Gezonde Woning op 1 februari gaat Niels Götz hier verder op in.

Circulariteit

Circulariteit is een breed begrip. Bij Renda brengen we in 2018 drie thema’s onder de aandacht. Het eerste is materialen. Wat zijn de juiste materialen? En wat doe je als organisatie met je afvalstroom, waar en hoe begin je? We kijken naar de mogelijkheden voor een materialenbank. Het tweede onderwerp gaat over wat de nieuwste technische mogelijkheden en wat deze ons brengen (de voor- en nadelen). Het derde thema is bewustwording bij medewerkers en bewoners. De meerderheid van de bewoners hebben totaal geen interesse in duurzaamheid c.q. circulariteit. Hoe ga je hier als organisatie mee om en maak je circulariteit niet alleen inzichtelijk, maar ook begrijpelijk voor bewoners? Op 31 mei organiseren we de Dag van de Circulariteit, waarbij we met aansprekende voorbeelden ingaan op deze drie thema’s.

Deelsessie Gezonde woning.

Deelsessie Circulariteit.

Deelsessie Bewoner.

Deelsessie Ketensamenwerking

Deelsessie Netwerk

Bewoners

Energetische veranderingen vragen om goed gebruik. Echter gaan bewoners en techniek nog lang niet altijd samen. Bewoners weten vaak niet wat voor apparatuur ze in huis hebben en hoe deze apparatuur te gebruiken. Met een persoonlijke aanpak kunnen organisaties het bewustzijn van bewoners vergroten en gedragsverandering in gang zetten. Over dit onderwerp schrijven we binnenkort een artikel. Een ander ‘hot topic’ is de sociale problematiek achter de voordeur. Corporaties kunnen op dit vlak steeds minder, dus ook leveranciers en aannemers krijgen hiermee te maken. Hoe gaan we hiermee om? Hier gaan we graag verder op in komend jaar. Tot slot willen we in 2018 ook aandacht besteden aan hoe je bewoners vanaf het begin mee kunt nemen in het renovatieproces en hoe je hun verwachtingen goed kunt managen. Deze onderwerpen komen aan bod op ons evenement van 11 oktober, de Dag van de Bewoner.

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking tussen verschillende partijen heeft als doel project overschrijdende samenwerking, gebruikmakend van de leerervaringen van voorgaande projecten. We spreken hierbij niet meer van hoofdaannemer en onderaannemers, want het zijn gelijkwaardige partijen, indien ze allen bereid zijn te investeren in de samenwerking en vooral ook aan de voorkant van projecten. Dit geldt ook voor toeleveranciers van bouwproducten. Voor goede kennisdeling en een snelle besluitvorming is het ook wenselijk als woningcorporaties ook onderdeel zijn van de keten. In 2018 gaan we kijken naar ketensamenwerking en de aanbestedingsregeling. Ook besteden we aandacht aan ketensamenwerking in combinatie met marktconformiteit en de aantrekkende markt. En wat gebeurt er in andere branches op het gebied van ketensamenwerking? Op 6 december organiseren we de Dag van de Ketensamenwerking en brengen we goede voorbeelden naar voren, waarbij er ook voldoende aandacht is voor de learnings.

Netwerk

Het Renda-netwerk heeft partners het afgelopen jaren veel opgeleverd. Zo hebben zij hun eigen contacten binnen de branche kunnen uitbreiden, iets wat samenwerking bevordert en het renovatieproces makkelijker maakt. Renda events zijn goed georganiseerd met de nadruk op inhoudelijke kennisdeling; ook is er een goede mix aan onderwerpen. In 2018 gaan we kijken hoe we nog meer verdieping aan kunnen brengen in onze thema’s. Tegelijkertijd waken we ervoor dat events verzanden in bedrijfspresentaties en kijken we of we in kleinere groepjes kunnen werken aan specifieker aanbod. Er komen meer projectbezoeken, waarbij we niet alleen kijken naar wat er goed ging, maar ook naar wat er niet goed ging. Ook proberen we de reciprociteit tussen partners te bevorderen.

Reacties

bekijk ook

Nieuws

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren