Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid

Netwerk

Hille de Haan
Hille de Haan
Hille de Haan
Ontwerpmanager Renovatie Heijmans Woningbouw - steunpunt Drachten

Heijmans Wonen
Heijmans bouwt aan de ruimtelijke Contouren van Morgen. Het is onze missie om een voortrekkersrol te vervullen in het slimmer en efficiënter maken van de bouw. Om onze ambitie 'het beste bouwbedrijf' waar te kunnen maken, sturen we continue op vernieuwing van producten en diensten én verbetering van onze kernactiviteiten.

De visie van Vastgoed en Woningbouw is gericht op 'wonen', het leveren van een 'thuis'. Om deze reden trekken beide bedrijfsstromen op als één Wonen. Hierbij richt Vastgoed zich op gebiedsontwikkeling van zowel grootschalige als kleinere projecten in binnen- en buiten stedelijke gebieden en is Vastgoed actief als initiator, ontwikkelaar en verkoper van voornamelijk woningen. Bij Woningbouw is realisatie van woningen de kernactiviteit. De activiteiten zijn nieuwbouw, renovatie, met focus op verduurzaming en beheer & onderhoud.

Corporaties hebben in toenemende mate aandacht voor beheer en renovatie van de kernvoorraad sociale huurwoningen. Inspelend op deze ontwikkeling heeft Heijmans een aantal concepten en diensten ter verduurzaming en renovatie van de bestaande voorraad op de markt gebracht. Een voorbeeld hiervan is het concept Zero Ready. (http://heijmans.nl/nl/verhalen/zo-werkt-heijmans-zero-ready/)
Binnen de portefeuille van projecten in transitiegebieden is een variatie te zien van individuele woningen, flats en appartementencomplexen tot complete transformatieopgaven.

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren