Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Partnerdag 2023

31 juli 2023

Op de enige regenachtige dag in juni kwamen Renda partners bij elkaar tijdens de Partnerdag. Een wandeling in het mooie Maashorst viel hierdoor helaas in het water. Dat mocht de pret niet drukken, want alle aanwezigen werden ge├»nspireerd door Genieke Hertoghs hoe je mensen ├ęcht bereikt. Ook werd er in kleine groepen gebrainstormd over de thema's van volgend jaar.

De middag werd afgetrapt met een quiz over Renda, waarbij Herman van Plateringen werd gekroond tot Renda ambassadeur. Vervolgens werd ons aanbod op muzikale wijze gepresenteerd door collega Menth.

Don't push me

Genieke Hertoghs leert mensen om hun impact te vergroten in communicatie en gedrag en nam ons mee in de beïnvloeding van het onbewuste brein, dat hierin een grote rol speelt. Aan de hand van een leuke oefening liet ze het verschil zien tussen het onbewuste brein, dat 98% van de tijd actief is en waarbij je moeiteloos meerdere dingen tegelijkertijd kunt, en het bewuste brein, dat focus vereist. In plaats van de ander te ‘pushen’ en jouw idee centraal te stellen in een gesprek bereik je meer met ‘pulltechnieken’, zoals het stellen van open vragen en het uiten van support. In een klassikale oefening werd duidelijk dat een dergelijk gesprek voeren in de praktijk nog best lastig is.

Thema's

In vier groepjes werd er gebrainstormd over de thema’s voor 2024. Een aantal sub thema’s zullen volgend jaar worden uitgediept:

Gezamenlijk opdrachtgeverschap
Er gebeurt zoveel in een wijk dat het goed zou zijn om te streven naar gezamenlijk opdrachtgeverschap. Dit biedt schaalvoordelen en zorgt voor snellere besluitvorming, kostenreductie, innovatie, efficiëntere planvorming waarbij processen op elkaar zijn afgestemd, betere communicatie, uitwisseling van kennis en een leereffect omdat partijen niet elke keer opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Door samenwerking in de wijk op te zoeken ontstaat een gezamenlijk doel en visie, is er meer verantwoordelijkheidsgevoel, meer vertrouwen, duidelijkheid voor en betrokkenheid van bewoners en meer plezier en woongenot voor iedereen.

Werkplezier
Op dit moment ervaren we de werkdruk als te hoog. Alles moet snel, de kaders zijn te strak en er is te weinig gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we zorgen voor meer werkplezier? Het begint bij het creëren van een goede sfeer en teamgevoel, elkaar leren kennen en successen vieren, ook de kleine. Teamgevoel en gelijkwaardigheid is belangrijk: iedereen draagt bij! Daarnaast gaat werkplezier over eigenaarschap, de vrijheid om je functie zelf in te vullen, waardering krijgen, mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en het mogen maken van fouten.

Gelijkwaardigheid in de keten
Gelijkwaardigheid in de keten begint met een gezamenlijke doelstelling en elkaars belangen kennen en erkennen. Hierbij is het goed om niet te denken in een keten, maar in een netwerk. Idealiter gaan alle partijen aan het begin van de samenwerking samen aan tafel zitten en wordt er gebouwd aan de zachte kant. Openheid en transparantie is een voorwaarde. Ook is het goed om uniformiteit aan de voorkant van het proces in te bouwen. De ketens (netwerken) krijgen een zelfsturend vermogen, een nieuwe rol voor installateurs dient zich aan en het spreekt voor zich dat bewoners meedenken en beslissen over de verduurzaming van hun woning en woonomgeving. Grootste obstakel: “Het verdienmodel moet anders”, maar hoe dan?

Datasturing (AI) en Circulariteit
Datasturing kan ons veel voordeel opleveren. Met behulp van datasturing kunnen we bijvoorbeeld processen beheersbaar maken en zorgen voor kostenreductie, toekomstige capaciteitstekorten invullen, inzicht krijgen in het verleden en hier lessen uit halen voor de toekomst. We kunnen data van producten en processen ook gebruiken voor innovatie, om CO2-sturing te verbeteren en meer circulair te gaan werken. Er is een forse opgave op het gebied van circulariteit en dat vraag om een ander verdienmodel. Wet- en regelgeving staan soms in de weg. Om circulariteit betaalbaar te houden zou de focus meer op levensduurkosten mogen liggen. Om tot vernieuwing en versnelling te komen is het noodzakelijk om de traditionele werkwijze los te laten en als branche veel innovatiever te worden, zowel in producten als in processen.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren