netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

'Overhaast' verbod op woningen met aardgas

woe 16 mei 2018

Het verbod om nieuwbouwwoningen te bouwen met aardgasaansluiting gaat al op 1 juli in. Dit is een half jaar eerder dan gedacht. Brancheorganisaties noemen deze ingangsdatum in een brief aan het kabinet onverantwoord en 'niet getuigen van behoorlijk bestuur'. Het zou zorgen voor grote vertragingen en kostenoverschrijdingen.

Het gaat hierbij met name om de bouwplannen die op dit moment nog in de ontwerpfase zijn. Volgens een recent onderzoek van Bouwtrend is 35 procent, zo’n 10.000 woningen, van de geplande, maar nog niet vergunde woningen ontworpen met een aardgasaansluiting. Al deze bouwplannen moeten ingrijpend aangepast worden om aan de nieuwe wet te voldoen.

Volgens Heijmans heeft de nieuwe wet niet alleen invloed op de bouwplannen op de tekentafel: “Een te snelle invoering van de nieuwe wetgeving om gasloos bouwen verplicht te stellen kan leiden tot vertraging in het opstarten van nieuwe projecten. Hiermee zal de druk op de woningmarkt naar verwachting nog verder toenemen.”

In het regeerakkoord (van oktober 2017) werd ‘het eind van de kabinetsperiode’ genoemd als moment waarop alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij moeten zijn. Eind maart kondigde het ministerie van Binnenlandse Zaken echter al aan dat de aansluitplicht niet op 1 januari 2019, maar al op 1 juli 2018 vervalt. Het wetsvoorstel werd begin april door de Eerste Kamer aangenomen.

Reacties

bekijk ook

Nieuws

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren