netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Oproep voor meer spoed-woningen

do 6 jul 2017

Platform Opnieuw Thuis, VNG, Aedes en de G32 roepen gemeenten, woningcorporaties en het Rijk op om gezamenlijk werk te maken van het creëren van een voorraad tijdelijke woningen voor iedereen die snel een huis zoekt. Een nieuw woonsegment in aanvulling op de bestaande segmenten koop, sociale huur, vrije markthuur.

Een stijgend aantal spoedzoekers heeft net als vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel een woning nodig. Het gaat om mensen die wachten op een volgende koopwoning, die in scheiding liggen, die te maken hebben met huiselijk geweld, zzp’ers met een tijdelijke baan of starters die op zichzelf willen gaan wonen.
Naar schatting 10% van de Nederlandse bevolking is op zoek naar snel toegankelijke en betaalbare tijdelijke woonruimte. De reguliere woningmarkt kan hier onvoldoende in voorzien. Een flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen, zou voor de vele spoedzoekers uitkomst bieden.

Structurele vraag naar tijdelijke huisvesting

Gemeenten, ontwikkelaars en corporaties hebben de afgelopen jaren een aantal projecten gerealiseerd gericht op flexibiliteit. Denk aan De Genderhof in Eindhoven, de Archimedeslaan in Utrecht of het Startblok Riekerhaven in Amsterdam. Mooie projecten, maar zij zorgen nog niet voor een substantiële flexibilisering van de woningmarkt. Daarvoor is er erkenning nodig voor de blijvende behoefte aan woningen die je snel een dak boven je hoofd geven en je stimuleren om even later een volgende stap te maken in je leven. Tijdelijke woonruimte als een tussentijds vangnet of voorlopige opstap op de woningmarkt.

In een manifest, dat is aangeboden aan Erik Jan van Kempen, waarnemend Directeur-generaal Bestuur en Wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, vragen VNG, G32 en Aedes gemeenten en corporaties om flexibiliteit en tijdelijkheid een onderdeel te maken van woonvisies en prestatieafspraken met woningcorporaties. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vragen ze de spoedzoekende doelgroep beter op de kaart te zetten en de totstandkoming van een flex-segment te stimuleren. En gemeenten, Rijk en pandeigenaren kunnen (tijdelijk) hergebruik van lege panden stimuleren.

 

Reacties

Copyright 2018 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren