netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Op zoek naar de roze olifanten

ma 27 jan 2020

De energietransitie, bewonerscommunicatie, circulariteit, kwaliteit van wonen en ketensamenwerking. We kennen de grote thema's in de sociale woningbouwsector inmiddels wel. Toch hebben we het gevoel dat we soms in kringetjes blijven draaien. Dat we het wiel nog moeten uitvinden, of misschien wel steeds opníeuw moeten uitvinden. En vastlopen als we deze thema's in de praktijk echt handen en voeten moeten geven. Kortom: tijd voor bezinning tijdens de partnerdag van Renda, die op 23 januari plaatsvond.

Kanttekening: Dit is een eventverslag. Een inhoudelijk verdieping volgt zo snel mogelijk.

In een prachtige kerk in Arnhem heet Evamarije iedereen welkom. Ze vertelt dat we dit jaar willen ontregelen bij Renda. "Hiermee bedoelen we het uitdagen van de bestaande status quo, het verleiden van mensen om anders naar hun sector en hun werk te kijken. Om een eerste stap te zetten gaan we vandaag op zoek naar de ‘roze olifanten’: het grote beest in de kamer dat iedereen ziet, maar waar niemand iets over zegt. De vraag die niemand durft te stellen, de kritiek die niemand durft te geven. Welke roze olifanten zijn er in het netwerk, in de sector en in de eigen organisatie?"

In de koepel van de Gulden Hart kerk werden alle aanwezigen welkom geheten.

Evamarije en Wikke doen een korte kennismakingsoefening voor: zoek binnen 1 minuut zoveel mogelijk overeenkomsten met je buurman.

De aanwezigen maken kennis met elkaar.

Eelco Schwirtz, eigenaar van de kerk, vertelt kort iets over de transformatie van de kerk naar het gezondheidscentrum dat het nu is.

Jan Baarends, regiodirecteur bij SW Vastgoedverbetering én de nieuwe hoofdredacteur van Renda en Fulco Treffers, eigenaar van stedenbouwkundig bureau 12N, vragen de aanwezigen naar de roze olifanten bij Renda.

Na het welkomstwoord was het tijd voor een korte kennismakingsoefening. De deelnemers kregen in tweetallen 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk overeenkomsten te vinden met elkaar. Vervolgens vertelde Eelco Schwirtz, eigenaar van de kerk, kort iets over de transformatie van de kerk naar het gezondheidscentrum dat het nu is.

Jan Baarends, regiodirecteur bij SW Vastgoedverbetering én de nieuwe hoofdredacteur van Renda en Fulco Treffers, eigenaar van stedenbouwkundig bureau 12N, vroegen de aanwezigen vervolgens naar de roze olifanten bij Renda. Als een van de punten kwam naar voren dat het de afgelopen jaren veel over bewonerscommunicatie ging. Misschien wel iets te veel. De technische kant werd hierbij een beetje uit het oog verloren en dat is jammer. Het zou mooi zijn als Renda zich kan focussen op het eindresultaat, hoe gaat de woning eruit zien? Zo kun je toch de bewoner meenemen, maar niet te veel op het proces tijdens de renovatie inzoomen.

Hierna werden de deelnemers in kleine groepen verdeeld. In deze groepen brainstormden ze over de roze olifanten in de sector. 'Hoe ziet sector er over 5 tot 10 jaar uit? En denk je dat eventuele verandering van binnenuit of buitenaf komt?' waren vragen waar over nagedacht werd. Tenslotte keken ze ook nog even naar de roze olifanten binnen hun eigen organisatie. Tussen het brainstormen door werden aanwezigen een voor een uit de groep weggehaald. Zij mochten gaan biechten. 'Wat houdt je tegen?' was de eerste vraag die ze kregen, en zo ontstond er al snel een diepgaand gesprek waarbij de meesten zich kwetsbaar durfden op te stellen.

Tot slot kwam iedereen weer samen om de belangrijkste roze olifanten te bespreken. Zo kwam er onder andere naar voren dat er vaak nog een stap mist tussen innovatie en de toepasbaarheid in de praktijk, dat er geen juiste toegang is tot het beslissingsniveau, dat er ook gezorgd moet worden voor een gestructureerde informatie overdracht voorafgaand, maar vooral ook na afloop van een project en dat er meer focus mag komen op samenwerking in de hele keten, waar de bewoner onderdeel van zou moeten uitmaken (in plaats van een los onderdeel te zijn). Met al deze dingen gaan we bij Renda aan de slag om te zorgen voor een mooi programma voor de komende tijd. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel.

In kleine groepjes brainstormden de aanwezigen over de roze olifanten in de sector. Hoe zien zij de sector over 5 tot 10 jaar?

Ook werd er nagedacht over de roze olifanten in de eigen organisatie.

Tussendoor mochten de aanwezigen biechten. Wat houdt hen tegen? Vele diepgaande gesprekken volgden.

Tot slot kwam iedereen weer bij elkaar om de belangrijkste roze olifanten te bespreken.

Er werd afgesloten met een borrel.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren