Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Ziekteverzuim bouw historisch laag

14 oktober 2009

Niet eerder is het ziekteverzuim in de bouwnijverheid zo laag geweest als in 2008. Ook het aantal ongevallen heeft een gestaag dalende trend. Door de vergrijzing in de bedrijfstak is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden en verder te investeren in gezondheid van medewerkers.

Het ziekteverzuim in de bouw was het afgelopen jaar 4,5 procent. Als we het verzuim vergelijken met de afgelopen jaren is het verzuim niet eerder zo laag geweest. Dit staat te lezen in 'De bouwnijverheid: arbeid, gezondheid en veiligheid in 2008'  uitgegeven door Arbouw, het kennisinstituut op gebied van arbeidsomstandigheden voor de bouwnijverheid. Arbouw onderzoekt de arbeidsomstandigheden ondermeer op basis van de jaarlijks meer dan 40.000 bezoeken van werknemers in de sector aan de bedrijfsarts. Het belangrijkste probleem in de bouw is de lichamelijke belasting van werknemers. Men moet veel kracht zetten en vaak in een ongunstige houding werken. Blootstelling aan stof is een ander probleem waar werknemers mee te maken hebben.

Naast de daling van het ziekteverzuim is het werkvermogen van de medewerkers gestegen. De kans op arbeidsongeschiktheid is het afgelopen jaar afgenomen. Een probleem is wel dat veel werknemers in de bouw te veel overgewicht hebben.

 

Naar de toekomst toe is de vergrijzing van de bedrijfstak een punt van aandacht. Ouderen verzuimen minder vaak maar wel langer dan gemiddeld. De verwachting is dat met het stijgen van de gemiddelde leeftijd in de bedrijfstak ook het ziekteverzuim weer zal toenemen.

De veiligheid is toegenomen in de sector. Vanaf de beginjaren zeventig tot heden is er sprake van een halvering van het percentage arbeidsongevallen met verzuim onder het bouwplaatspersoneel. Ook het aantal dodelijke ongevallen en ernstige ongevallen met ziekenhuisopname laten de afgelopen 10 jaar een dalende tendens zien.

 

Jan Warning, directeur Arbouw, is tevreden met het resultaat: "De bedrijfstak heeft de afgelopen

jaren veel inspanningen geleverd ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en mag nu de

vruchten plukken met een laag verzuim en minder ongevallen. Maar door de vergrijzing in de sector

zullen we alle zeilen moeten bijzetten om deze resultaten te consolideren naar de toekomst."

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.
Ga je mee op First Date?

Laat je verleiden!
Kom naar onze First Date op:
3 feb 15.30u.

Gratis webinar

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren