Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Onderzoek geeft inzicht in milieubelasting kantoorpanden

23 juli 2010

Kantoorgebouwen zonder groen energielabel belasten het milieu dusdanig dat vanuit milieuoogpunt niets doen of licht renoveren geen verantwoorde opties zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door W/E Adviseurs in opdracht van Agentschap NL. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de opties slopen in combinatie met nieuwbouw en ingrijpend renoveren van kantoorpanden wat betreft milieubelasting even goed scoren.

Het huidige aanbod van kantoorpanden is groter dan de vraag. De huurder geniet dus een grote keuzevrijheid. Het onderzoek 'Kiezen voor nieuwbouw of het verbeteren van het huidige kantoor' is uitgevoerd om na te gaan in welke richting deze keuze zou uitvallen als de focus zou liggen op milieubelasting.

Niets doen geen optie

Het onderzoek laat zien dat alle varianten zonder groen energielabel (D of slechter) beduidend belastender zijn voor het milieu. Voor deze gebouwen is duidelijk: niets doen is geen optie meer, volgens W/E Adviseurs. Ook leegstand is een aanslag op het milieu. Energiegebruik en onderhoud lopen immers (gedeeltelijk) door, zonder dat er sprake is van nuttig gebruik.

Opmerkelijk resultaat is dat de varianten sloop in combinatie met nieuwbouw en ingrijpende renovatie elkaar weinig ontlopen in milieubelasting. Andere overwegingen (op het gebied van people of profit) kunnen bij deze keuze doorslaggevend zijn. De gunstige uitkomsten voor de scenario’s slopen gevolgd door nieuwbouw en ingrijpend renoveren zijn gelegen in het sterk verminderde energiegebruik. De materialen hebben maar een beperkt effect op de integrale milieubelasting, omgerekend in schaduwprijzen in euro’s per m².

Over het onderzoek 

Het onderzoek ‘Kiezen voor nieuwbouw of het verbeteren van het huidige kantoor’ legt de milieubelasting en consequenties bloot van vijf scenario’s: ongewijzigd huren, licht renoveren, ingrijpend renoveren, slopen en opnieuw bouwen en nieuw bouwen plus leegstand gevolgd door slopen op termijn. Deze scenario’s zijn afgezet tegen referentiekantoren van 3.000 en 18.000 m² met de bouwjaren 1980, 1990 en 2000. De focus ligt op energie-, materiaal- en ruimtegebruik (planet). Financiële (profit) en sociale (people) aspecten zijn vooralsnog buiten beschouwing gelaten.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren