netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Investeer in de toekomst Anneroos Nigten

ma 24 aug 2015

Renda 2015/3 verschijnt 28 augustus. Hoofdredacteur Erna van Holland schreef het volgende voorwoord:

Netwerken, bijeenkomen, opleiden - Nu we allemaal het gevoel hebben dat het beter gaat met de economie, wil ik een pleidooi houden om weer te investeren. Een investering in de toekomst, is een investering in het bestaande; in bestaand vastgoed. Er is vold

Hoe doen we dat? Dan investeren we in mensen. En mensen die mij kennen, weten dat je dit naar mijn mening niet beter kunt doen dan door middel van deelname aan interessante netwerken, bijeenkomsten en opleidingen.

Het verheugt ons daarom ook enorm dat we bij Renda samenwerken met Anke van Hal van TU Delft en een maatpakcursus kunnen aanbieden. Natuurlijk is er een groot aanbod aan opleidingen, dus wat maakt de leergang Energie Vriendelijke Renovatie Processen zo bijzonder? De online cursus benadert het renoveren vanuit de bewoner, vandaar de titel. Deelnemers aan de cursus krijgen in oktober een gratis workshop van Anke, volgens de methode van HomeMates. En hier zullen we het niet bij laten. We zijn doende om in de toekomst een nog groter cursusaanbod te kunnen aanbieden.

Investeren in mensen kun je ook doen door middel van de Renda Banenruil. Heb je als aannemer altijd al willen weten hoe het reilt en zeilt bij een corporatie? Of andersom? Dan heb je nu de kans dat te doen via dit Renda-concept. Ga drie keer een dagdeel bij elkaar in de keuken kijken en bericht elkaar en alle belangstellenden tijdens een Renda Banenruil terugkomdag over je ervaringen.

Terug naar het investeren in de bestaande voorraad. De Stroomversnelling is alom bekend. De leden van de Stroomversnelling leveren geïntegreerde nul-op-de-meter-woonconcepten voor huur- en koopwoningen uit de jaren vijftig tot tachtig. Met daarbij een energieprestatiegarantie voor bewoners. Verschillende consortia van corporaties en bouwers zijn aan de slag met pilotprojecten, om te bewijzen dat het mogelijk is comfortabel te wonen in de huidige woning – zonder te verhuizen, zonder extra woonlasten en met een grote energiebesparing. De intentie is dat deze projecten veel navolging krijgen en dat we daarmee een grote sprong kunnen maken in de verduurzaming van onze grote naoorlogse voorraad.

Renda wil hier het fijne van weten en heeft het consortium van Bouwborg, De Loods architecten en Ursem Modulaire Bouwsystemen bereid gevonden om een jaar lang inzicht te geven in hun pilotproject van achttien woningen in Tilburg. Het gaat dan niet alleen over de success stories, ook de lessen die onderwijl worden geleerd, zijn belangrijk. Bijvoorbeeld over het perspectief van de bewoner. En die opgedane kennis gaan we, zoals gebruikelijk, met jullie delen.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren