Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Energiebesparingspact met bewoners

25 juni 2009

Het komende decennium staat in het teken van de energetische inhaalslag in de bestaande sociale huursector. In de meeste situaties is daarbij toestemming van huurders voor de energiebesparende maatregelen nodig. De woning wijzigt en corporaties vragen een huurverhoging om (een deel van) de investering te dekken. Maar zelfs als de verlaging van de energienota opweegt tegen de huurverhoging krijgen corporaties de handen van huurders niet op elkaar. Hoe krijg je woningcorporatie en huurders op één lijn? Een energiebesparingspact met bewoners is het antwoord.

Solo

Doorvoering van energiebesparing zonder toestemming van huurders is soms een voor de hand liggend antwoord. Een verdedigingspact. De corporatie gaat 'solo'. Zeker een route voor corporaties die met reguliere energiebesparende maatregelen al vrij ver zijn. De eerste optie hierbij is om maatregelen in planmatig onderhoud te integreren. Bijvoorbeeld plaatsing van een HR-ketel op het natuurlijke vervangingsmoment. Isolatie van platte of hellende daken als de dakbedekking aan vervanging toe is. Of isolerende beglazing als kozijnvervanging vereist is. Pas bij mutaties volgt eventueel de huurverhoging. De baten zijn er, maar vertraagd. Een andere optie is uitvoering van energiebesparing tijdens de mutatie. Een dekking van 100% is binnen een decennium onhaalbaar. Bij een mutatiegraad van 9% bewoont ongeveer 40% van de huidige huurders over 10 jaar hun ongeïsoleerde woning nog.

 

 

Pact

Samenwerking met huurders is onontbeerlijk voor corporaties met een forse besparingsopgave. De solo-actie volstaat niet meer. Een aanvalspact is een must. Het is niet zomaar een simpele uitbreiding van het mutatie- en planmatig onderhoud. Ook zijn investeringen fors. Verhoging van bedrijfswaarde is bij uitvoering meteen nodig om minimaal een substantieel deel van de investering te dekken. Een huurverhoging dus, waar huurders mee moeten instemmen. Draagvlak bij huurders en hun vertegenwoordigers is dan natuurlijk dé succesfactor. Sluit een pact op corporatieniveau.

 

 

Aanval

Hoofdlijnen van zo'n overeenkomst? Faciliteer professionele ondersteuning. Werf energie-ambassadeurs op complexniveau. Ondervang twijfels over besparingen door een woonlastenwaarborg. Reken ook bewoners voor welke besparing zij in hun specifieke huishouden naar verwachting realiseren aan de hand van hun eigen energiefacturen. Ondersteun huurders bij verlaging van het voorschot op het moment dat de huurverhoging ingaat. Wijs op mogelijkheden van huurtoeslag bij de Belastingdienst. Vermijd versnippering door te werken met complete besparingpakketten in plaats van een scala aan losse keuzen. Heb oog voor beperking van overlast. Denk bijvoorbeeld aan 'handjes' voor ouderen of 'conciërgediensten' voor tweeverdieners. Zorg voor een gezond en veilig binnenklimaat. Lever 'bewijs vooraf' met een pilot of modelwoning. Vergeet niet om de nodige ruchtbaarheid aan de energiebesparing te geven. Liefst via tevreden klanten. Het aanvalspact tussen corporatie en huurders als fundament voor succesvolle energiebesparing in de bestaande voorraad.

 

auteur: Dyon Noy

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.
Ga je mee op First Date?

Laat je verleiden!
Kom naar onze First Date op:
3 feb 15.30u.

Gratis webinar

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren