Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Nieuwe waarde creëren

1 februari 2023

Nieuwe waarde creëren, daar werken we dagelijks hard aan. Samen met collega's, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden. Tegelijkertijd is nieuwe waarde creëren ontzettend lastig. Kan co-creatie ons hierbij helpen?

Binnen de sociale woningbouw wordt veelvuldig en intensief samengewerkt. Het zijn vaak dezelfde spelers die je treft, een enkele keer een nieuweling die de markt betreedt. Met de wetenschap dat de beste ideeën van buiten je organisatie komen, is het interessant om andere methodes te ontdekken. Bijvoorbeeld co-creatie, dat een onderdeel van samenwerken is. Co-creatie betekent waarde creëren met externe experts en stakeholders door andere mensen in je proces te betrekken dan je normaal gesproken zou doen.

Op 23 november 2022 heeft het onderwerp co-creatie centraal gestaan in een bijeenkomst georganiseerd door Aeneas, waar Renda onderdeel van is. De aftrap van de dag stond in het teken van elkaar leren kennen. Niet wie doet wat, maar waar is iemand goed in? Aan de deelnemers werd gevraagd naar voren te stappen en iets persoonlijks te delen, waarop de andere deelnemers ook een stap naar voren konden zetten als ze zich herkenden in datgene wat gezegd werd. Deze oefening kwam ten goede aan de onderlinge verbinding.

Vervolgens was het tijd om Martijn Pater het woord te geven. Martijn Pater is mede-oprichter van Fronteer en mede-auteur van het boek Collaborate or die. Martijn heeft ons meegenomen in vijf overzichtelijke stappen die je helpen om alledaagse vraagstukken op een andere manier te benaderen:

  1. Inspireer tot deelname
  2. Selecteer de beste(n)
  3. Vertrouw op het proces
  4. Leg de lat hoger
  5. Leid de verandering
     

De eerste stap, Inspireer tot deelname, gaat over het ‘waarom’ van de uitdaging creëren, iets wat anderen triggert en waar ze aan willen bijdragen. Deze vertaalt het kernteam in Hoe-kunnen-we-vragen. Uiteindelijk bleek in de oefening dat het formuleren van een goede beginvraag van essentieel belang is om de sessie te starten. Voorbeelden van geformuleerde vragen zijn: Hoe kunnen we toekomstbestendige woningen toevoegen aan de bestaande woningvoorraad? Hoe bevorderen we de doorstroming in de wijk in combinatie met de verduurzaming?

Ook stap twee is in praktijk gebracht; Selecteer de beste(n). Wie zijn de experts die zouden moeten deelnemen aan een co-creatiesessie? Centraal in de methode staan vijf typen deelnemers: de klant, de professor, de professional, de verbinder en de wildcard. Elke deelnemer heeft haar of zijn eigen rol binnen het proces. De experts kunnen bijvoorbeeld een achtergrond hebben in het onderwijs, binnen de overheid, industrie, retail - om maar wat te noemen.

Oefening baart kunst!

Het verhaal van Martijn inspireerde om aan de slag te gaan met de opgedane kennis en van elkaar te leren. Door gezamenlijk af te sluiten en de bevindingen met elkaar te bespreken, voelde je in de zaal een aantal aha-momentjes. Martijn gaf zijn input op de formulering van de vragen en scherpte deze waar nodig aan. Tijdens de afsluiting werd gedroomd over het bundelen van krachten en het opzetten van een gezamenlijk co-creatiesessie. We zijn benieuwd wat 2023 in dat opzicht gaat brengen! Wordt vervolgd.

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren