netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Met duurzaam gas naar een gezond klimaat
Chiel Boonstra

ma 20 november 2017
artikel

In 2050 moet de gebouwde omgeving zonder CO2-emissie functioneren. Dit betekent dat we naar de - duurzame - invulling van de energiebehoefte en de kwaliteit van gebouwen moeten kijken. Dit artikel geeft een visie op een CO2-vrije toekomst voor sociale woningen in Nederland.

De klimaatdoelen van Parijs hebben impact op alle sectoren van de samenleving en de economie. Per hoofd van de bevolking is er ruimte voor maximaal één ton CO2-emissie per jaar om binnen de twee graden temperatuurstijging te blijven. Nu zit Nederland op elf ton CO2-emissie per persoon. De behoefte aan energie in gebouwen moeten we duurzaam gaan invullen. Daarbij blijft gas een interessante optie. Warmte en elektriciteit kun je niet lang bewaren. Energie in gasvorm wel.

De meeste sociale woningen die er nu staan, zullen er over 30 jaar nog steeds zijn. Sommige woningen zullen zijn vervangen door nieuwe. Als we de hele voorraad opnieuw zouden bouwen, worden de klimaatdoelen alleen al vanwege de CO2-impact van zoveel materiaalgebruik niet behaald. Goede renovatie-aanpakken, met 2050 in het vizier, zijn essentieel. Dat past goed in het circulair denken: zo lang mogelijk doorgebruiken van bestaande gebouwstructuren.

Volledige
artikel lezen?
het volledige artikel is gratis beschikbaar
voor onze leden. Nog geen lid? meld je
aan bij ons netwerk.

Reacties

Harrie geenen - geen 13 december 2017 19:21

Van 10 ton naar 1, ik kan voorspellen dat zoiets niet smooth en vrijwillig gaat, en het is ook niet beperkt tot de genoemde energiegebruikcategorien.. Kortom , tja onzin.

Chris Zijdeveld - ir. Zijdeveld Schiedam 22 november 2017 12:51

Een duidelijke tekst die weer eens duidelijk maakt dat we moeten ophouden met het weggooien van oude schoenen voor we nieuwe hebben, zoals de aanduiding kan zijn van het afschaffen van ons waardevolle gasnet dat nu wordt gezien als het toppunt van duurzame actie. Leuk dat Chiel Boonstra vrij blijft denken en niet meeloopt in de waan van de dag die er inmiddels op grote schaal toe leidt dat mooie zonnepanelen misbruikt worden als aflaatbrieven voor aanzienlijk slechter bouwen dan mogelijk is. We moeten ophouden ons voor de winter rijk te rekenen met zonne-elektriciteit die in de zomer wordt opgewekt, dat wordt uit dit verhaal eens te meer duidelijk. Woningcorporaties die denken goed te doen door woningen op te waarderen worden met hun neus op de feiten gedrukt. Hun "tot B opgewaardeerde woningen" zullen de toekomstige "energiekrotten" zijn. De Energie Prestatie Norm deugt niet, ik vrees dat de komende BENG regels aflaatbrieven mogelijk blijven maken, de woningclassificatie is verhullend, eigenlijk misleidend over-optimistisch, de salderingsregeling leidt tot "foute" woningen, de keus voor "all electric" wordt ondoordacht gemaakt. Het lijkt erop dat kritisch nadenken niet meer gebeurt en dat populaire kretologie is gestegen tot het niveau van de waan van de dag. We hebben niets geleerd van de historisch tulpenbollengekte. Chiel Boonstra laat op vriendelijke wijze zien dat een aantal keizers geen kleren aan heeft, maar dat er gelukkig nog goede kleermakers zijn.

Rob Withaar - Talen Vastgoedonderhoud 22 november 2017 11:58

Chiel een mooie uiteenzetting in de doelen die we met elkaar behoren na te streven zonder elkaar tekort te doen! Als we onze "bodemschatten", de gasinfra, op deze manier echt weten te bereiken zijn we de wereld vier stappen voor en klimmen van de 3e plek van onderen (minst duurzame land) naar misschien wel de derde plek van boven (meest duurzame land). Het zou dan ook mooi zijn dat wij allen open zouden staan om eens echt naar elkaar te luisteren en niet te blijven hangen in oude, wat nu al weer blijkt, achterhaalde ideeën die we de afgelopen twee jaar hebben bedacht. Deze ideeën worden als zo leidend ervaren dat de markt elkaar op een niet te controleren manier zit na te praten. Deze trend zet zich naar mijn mening op een onverantwoorde manier vast in het systeemdenken dat wij van elkaar de echte kennis in duurzame oplossingen blokkeren en niet meer willen accepteren. Volgens mij hebben we een verantwoordelijkheid te gaan om een volgende stap te zetten in verduurzaming. Met deze stappen te doen heeft Nederland dé kans zich te kwalificeren tot één van de beste landen in de wereld in het kader van verduurzaming en het behalen van de Parijsdoelen. Kortom een prachtige kans om ons te bezinnen op de meer dan 7 miljoen huishoudens nog te gaan. Helder ook dat het omzetten naar Gas-loos een kansloze missie wordt gezien de mega-investeringen die daarmee gemoeid zijn. ca. 48 miljard om het gasnet weg te nemen en daarbij nog niet benoemd het vernieuwen van een E-infra. Laten we een fractie van dit bedrag gebruiken om tot echte verduurzaming te komen waarbij we alle energiedragers nodig zijn.

eric willems - Huygen Ingenieurs & Adviseurs 21 november 2017 23:33

Waterstof is een methode voor energieOPSLAG. En in EU-verband (zie recente studie van ECN) vangen we elkaars pieken en dalen op zodat we de behoefte aan opslag minimaliseren. Immers opslag veroorzaakt verliezen bij laden en ontladen. Ook de productie van H2 gaat met de nodige verliezen gepaard, en H2-productie uit windturbines is nog geen appeltje-eitje.

Jan Willem van de Groep 21 november 2017 21:03

In eerdere discussies met Remeha heb ik al aangetoond dat bovenstaande teksten over de inzet van warmtepompen berust op misleidde veronderstellingen en non-facts https://janwillemvandegroep.com/2016/11/13/niets-pleit-voor-handhaven-gas-infrastructuur/ Juist in de winter hebben we in Nederland de meeste duurzame energiemix die er bestaat en juist in de winter kun je die optimaal benutten om goed geïsoleerde woningen te voorzien van duurzame elektriciteit. In rekensommen heb ik laten zien dat de NOM all-electric woning 50% minder CO2 uitstoot dan een goed geïsoleerde woning op gas. In 2013 (5 jaar geleden dus) heeft deze auteur met precies hetzelfde verhaal een bouwer van de Stroomversnelling verleid om in te zetten op gas. Het verhaal was toen dat we binnen 5 jaar die power to gas oplossingen zouden hebben en die konden toewijzen aan de desbetreffende woningen. Dit verhaal leest al een déjà vu alleen is de termijn nu nog een keer 10 jaar opgeschoven. Als we dat schaarse en dure groene gas straks hebben dan gaan we dat echt niet verbranden in huizen. Procesindustrie en transport komen eerst aan de beurt. Daarnaast zal waterstof geproduceerd moeten gaan worden met windmolens. Heel veel windmolens. Voor de hoeveelheid gas die we nu gebruiken is er 36x de hoeveelheid wind nodig die tot nog toe gepland is op zee. Dat is ongeveer 1800 PetaJoule die vooral wordt geproduceerd in de winter. De warmtevraag van woningen is 300 PJ zonder rekening te houden met isolatie en het rendement van de warmtepomp. Laat dus één ding helder zijn. Als we windmolens plaatsen om gas te maken is er ook voldoende elektriciteit om rechtstreeks die huizen te voorzien van energie. De inefficiënte slag met gas is dan helemaal niet nodig. En juist met flexibele tarieven kan een goed gelogeerd all-electric huis prima uit de voeten. De enige partij die blij is met dit soort verhalen is de gaslobby en de ketelfabrikanten. Er wordt ze geen strobreed in de weg gelegd om nog jarenlang gasketels en gas te verkopen met dit soort droompraatjes.

R.J.M. Simons - Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl 21 november 2017 17:28

Beste Chiel, Veel steden willen van het gas af. (aardgas; fossielgas). Nieuwbouw wijken worden gas(leiding)loos. Vervangingen in het gasleidingnet zijn startpunten om bestaande wijken gasloos te maken. Je stelt: "Waterstof en duurzaam gas kan worden ingezet om warmte en kracht te maken in zowel centrale als decentrale systemen in de gebouwde omgeving". Wanneer verwacht je dat dit alternatief, duurzaam gas, praktisch voorhanden is? Waarom horen we netwerkbeheerders en energieleverende bedrijven hier niet over?

xMet het invullen van dit formulier geef je Renda en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2018 Aeneas Media

Verdiepingssessie Hostmanship

Met Jeroen aan de slag met branche specifieke thema's?

Lees meer

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren