netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Magic Mix, wat brengt gemengd wonen?

di 30 okt 2018

Tijdens de Dag van de Bewoner vertelde Portaal over haar ervaringen met gemengd wonen. Hierbij wonen vragende bewoners, zoals ouderen, ex-daklozen en mensen met een licht verstandelijke beperking naast dragende bewoners, zoals studenten en werkende jongeren. Portaal startte de afgelopen jaren een aantal projecten waar deze verschillende groepen mensen doelbewust samen wonen. Deze projecten realiseerden ze samen met de gemeente en zorginstanties als het Leger des Heils.

Elmy Liefferink, senior adviseur communicatie bij Portaal, vertelde de deelnemers onder andere over Place2BU, een plek waar 80 mensen uit de maatschappelijke opvang en 40 statushouders samen wonen met 370 jongeren en starters. De vier woongebouwen bestaan uit gangen van 18 tot 30 studio’s van 22m2 en een gemeenschappelijke ruimte. Op elke gang wonen twee gangmakers die zich extra inspannen om er een echte woongemeenschap te maken.

Dit blijkt succesvol, aldus Liefferink. “Je ziet dat de mensen eerst elkaar leren kennen op hun gang. Vervolgens breidt zich dat uit naar het gebouw en het hele project. Het helpt ook dat er tussen de woongebouwen een centraal plein ligt met een centrumgebouw, dat gerund wordt door de woonvereniging en vanuit waar bewoners zelf activiteiten organiseren.”

Elmy Liefferink vertelt over de ervaringen van Portaal met gemengd wonen.

Deelnemers in gesprek over de vraag 'Wat brengt gemengd wonen?' Foto: Marieke Wijntjes

Not in my backyard

In deze en andere woonprojecten blijkt dat bewoners er echt samen iets moois van willen maken. “Je ziet vaak dat mensen uit de buurt eerst afhoudend zijn en denken: ‘not in my backyard’. Wij proberen dat om te vormen naar ‘welcome in my backyard’, want we zien dat het heel goed gaat als zo’n project eenmaal van start is. Door ook de buurt erbij te betrekken wordt de woongemeenschap ook groter dan het project alleen.”

Deelnemers van de sessie werden gevraagd wat gemengd wonen bewoners brengt, anders dan een dak boven hun hoofd. In twee groepen brainstormden de deelnemers over deze vraag. De antwoorden varieerden van minder individualisering en sociale verbinding tot kansen (in plaats van beperkingen), een opstap naar zelfstandigheid en een toename in welzijn en geluk.

Uit de projecten bij Portaal blijkt inderdaad dat gemengd wonen leidt tot inclusie. De zogenaamde vragende bewoners bouwen op deze manier een nieuw sociaal netwerk op, waardoor ze na verloop van tijd ook zelfstandig ergens anders kunnen wonen. Tot slot deelde Liefferink nog een aantal tips over ‘wat werkt’. Geen vaste mix-formule maar wel doordachte plaatsing van bewoners, ze zelf laten bepalen hoe betrokken ze zijn en begeleiding gericht op het individu én collectief zorgen voor een succesvol project en bovenal, een goede woongemeenschap. 

Leergang en onderzoek

Portaal heeft samen met de Hogeschool Utrecht en een aantal andere corporaties en stichtingen de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen opgericht. Op initiatief van deze ontwikkelwerkplaats wordt sinds september de leergang 'gemengd wonen' aangeboden. De leergang biedt een combinatie van theoretische inzichten en praktijkvoorbeelden van gemengde woonprojecten aan. Ook heeft de Ontwikkelwerkplaats het rapport ‘Goede Buren’ gepubliceerd, dat verslag doet van onderzoek naar woonprojecten waarin verschillende groepen mensen doelbewust samen wonen, contact onderhouden en gezamenlijk activiteiten ondernemen.

Meer informatie over de leergang en het onderzoek is de vinden op de website van de Hogeschool Utrecht.

Reacties

Rick van der Rassel - Smart Bouwproject Management 31 oktober 2018 05:58

Mooi artikel. Ben zelf bezig met een initiatief tot gemengd wonen. Zal zeker de ervaringen en onderzoeken die ik kan vinden op de website van HU lezen.

Copyright 2019 Aeneas Media

Kom je ook naar de Dag van de Bewoner?

Dompel je op 14 november  onder in de wereld van bewonerscommunicatie aan de hand van inspirerende voorbeeldcases en discussies met medevakgenoten.

Bekijk het programma

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren