Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Artikelen

Zijn zonne-energiesystemen met de juiste kennis geborgd op hellende daken?

DAKMEESTERS en de kwaliteitsborging op hellende daken Will Verwer - 20 maart 2024

Hellende daken zijn bijna vanzelfsprekend geschikt voor de installatie van fotovoltaïsche- en thermische zonne-energiesystemen. Ruim 2.000.000 huishoudens in Nederland met zonnestroominstallaties tot nu toe, een duizelingwekkend aantal en een groot succes. Nu de salderingsregeling de komende tijd verlengd is, zal dit getal alleen maar toenemen. Al deze systemen dragen bij aan de duurzame opwekking van stroom. Duidelijke regelgeving voor de montage van zonne-energiesystemen is een voorwaarde voor een kwalitatief goed en duurzaam hellend dak.

NEN 7250

In de NEN 7250 ‘Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten’ zijn de eisen en bepalingsmethoden opgenomen voor een technisch verantwoorde montage. De norm gaat onder andere in op onderwerpen als windbelasting, inwendige condensatie, temperatuurinvloeden, brandveiligheid, geluid en thermische isolatie.

De NEN 7250 werd ooit in het leven geroepen omdat de bouwkundige normen in de meeste gevallen geen oplossing bieden voor de beoordeling van zonne-energiesystemen op daken en gevels. Ook gebouwen met zonne-energiesystemen moeten namelijk aan de bouwregelgeving voldoen. De norm besteedt daarmee aandacht aan relevante beoordelingsaspecten die rechtstreeks uit het Bouwbesluit komen.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie ten opzichte van de vorige versie van de norm zijn:

  • Testmethode voor windweerstand.
  • Richtlijnen voor veilig werken op daken.
  • Thermische ontkoppeling van zonnepanelen onder invloed van warmte.
  • Richtlijnen voor de beoordeling van de bouwkundige geschiktheid van daken en gevels.

Per 01 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging van kracht voor de nieuwbouw (midden 2024 volgt de renovatie). De minimale eisen voor de beoordeling van bouwwerken is het Bouwbesluit (binnenkort BBL genaamd).

Niet alleen sinds de invoering van de Wet Kwaliteitsborging, maar ook eerder zal een opdrachtgever zich moeten afvragen welke partij hij kiest voor de montage van de zonnepanelen op hellende daken. Een installateur of een dakspecialist?

Dakmeesters zijn allemaal in het bezit van een proces-certificaat (BRL 1513) het hellende dak is hun vakgebied. Voor Dakmeesters is het zaak om volledig op de hoogte te zijn van de regelgeving op hellende daken en dat zijn ze ook. Sterker nog vanuit hun expertise dragen zij bij aan de totstandkoming van deze regelgeving.

SKG-IKOB, de onafhankelijke certificatie instelling voor de bouw houdt, toezicht op het opvolgen van de regelgeving door de Dakmeesters, ook op de bouwplaats. Voor een opdrachtgever is het dan een zekerheid dat zijn of haar daken voldoen aan het Bouwbesluit.  De Dakmeesters borgen de kwaliteit en geven hun garanties voor een lange periode, namelijk 15 jaar Daksysteemgarantie. Deze garantie gaat verder dan alleen een productgarantie. Onze Daksysteemgarantie garandeert naast de garantie op alle toegepaste materialen, de arbeid en de verwerking ervan, ook de specifieke functie van de producten. Eén van de belangrijkste functies van bijvoorbeeld een folie is om de bouwfysica in het dak te laten functioneren, namelijk dampdoorlatendheid. Hierdoor kan er geen condensvorming optreden met lekkages als gevolg. Nieuwe dakfolie voldoet daaraan omdat het na productie uitgebreid getest wordt. Maar hoe is dat na 15 jaar? Behalve dat de folie nog niet “vergaan” is, moet deze dampdoorlatendheid ook nog steeds even goed functioneren. Dat garandeert onze partner Monier voor haar folies. Deze Daksyteemgarantie is mogelijk omdat Dakmeesters samenwerken op dit gebied met hun garantiepartners Monier, Unilin en VELUX.

De volgende stap

Een logische vervolgstap op de ontwikkeling van de eerdergenoemde NEN norm is dat de verwerking van zonne-energiesystemen op hellende daken wordt geborgd. Deze borging geeft de eigenaar van het gebouw de zekerheid dat de verwerking plaatsvindt volgens de eisen gesteld in de NEN 7250 en dat de Dakmeesters ook op dit gebied worden gecertificeerd en opgeleid zijn voor de montage. Vervolgens kunnen en zullen er ook externe controles plaatsvinden op de verwerking.  Deze controles worden gedaan door een onafhankelijke partij: SKG-IKOB.

Zonne-energiesystemen zijn een integraal onderdeel van het bouwdeel hellend dak. De ontwikkeling van de BRL 9933 heeft als doel dat de systemen gedurende hun levensduur, met de laatste stand van de techniek is dit meer dan 25 jaar, voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. De stichting Dakmeester is één van de partijen die meewerkt aan de totstandkoming van deze beoordelingsrichtlijn. Zodra de BRL 9933 gereed is zullen de deelnemers van de stichting Dakmeesters zich laten certificeren voor de montage van zonne-energiesystemen.

In deze BRL komen de volgende onderdelen onder andere aan de orde:

Puntbelasting op de dakpannen (veelal veroorzaakt door het toepassen van klemhaken) met als gevolg dakpannen die kapot gaan. Het niet correct kunnen doorvoeren van haken door de dakpannenbedekking, waardoor inwatering mogelijk wordt of dat er geen correcte verankering van de dakpannen kan plaatsvinden. Het niet water- en luchtdicht naar binnen voeren van de bekabeling, met als gevolg is dat de garantie van de dakpannen of het dakvlak komt te vervallen en de consument of eindgebruiker hiervan de dupe is.

Samenwerken met fabrikanten van bevestigingssystemen voor zonne-energie is één van de onderdelen tijdens de ontwikkeling van de BRL 9933. We hebben zelfs al een mooie ontwikkeling gezien op dit gebied van Monier. Binnenkort meer hierover.

Kwaliteitsborging

Met het inwerking treden van de Wet Kwaliteitsborging per 01 januari 2024 is de bewustwording versterkt met welke partijen het beste samengewerkt kan worden om te kunnen voldoen aan de uitvoering van de wet. Daar is de borger verantwoordelijk voor.  Bouwpartijen zullen moeten aantonen dat hun werkmethode voldoet en dat de materialen die zij toepassen voldoen aan het bouwbesluit en alle geldende regelgeving. Belangrijk voor de borger is dat dit ook vastgelegd en aangetoond kan worden. Dakmeesters zullen gebruik gaan maken van de module kwaliteitsborging, ontwikkeld door de Stichting Dakmeester.

In dit dakdossier van de Dakmeesters worden de verrichte werkzaamheden vastgelegd, de kwaliteitsverklaringen opgeslagen, de toegepaste materialen. Ook in het geval van zonne-energiesystemen zal de vereiste bevestigingsberekening van de zonnepanelen in verband met de windbelasting moeten worden aangetoond.

Voor de werkzaamheden op het gebied van de installatie in de woning wordt een gekwalificeerde installateur gezocht. Ook hiervoor geldt ieder zijn vakgebied! De Dakmeester voor het hellende dak de installateur voor de elektrische installatie.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Renda en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren