netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Huurwoningen met zonnepanelen verdrievoudigen voor 2021

di 10 apr 2018

Woningcorporaties willen het aantal huurwoningen met zonnestroom voor 2021 verdrievoudigen. Dit blijkt een recente enquête onder ruim 400 woningcorporatiedirecteuren en vastgoedmanagers, uitgevoerd door CorporatieNL voor de stichting Huurdakrevolutie.

Inmiddels wekken 80.000 huurwoningen in bezit van woningcorporaties zonnestroom op. Dit is een stijging van ruim 60% ten opzichte van 2017. 3,5% van alle Nederlandse corporatiewoningen heeft nu zonnestroom. Experts uit de sector schatten in dat 30% van de 100.000 nieuwe zonnesystemen in 2017 op huurdaken zijn geplaatst. Dit beeld wordt onderschreven door de recente groeispurt aan zonnestroomprojecten op de zonnehuurdakkaart van Stichting Huurdakrevolutie.

Grote ambities

Bij de voorhoede in de corporatiesector beschikt gemiddeld 10% van de huurvoorraad over zonnestroom. De ambitie om veel verder te gaan is groot, 17% van de huurvoorraad heeft concrete nieuwe plannen om voor 2021 de zonnestroom te verdrievoudiging ten opzichte van nu.

Als kanttekening geeft CorporatieNL wel aan dat veel van de respondenten waarschijnlijk voor corporaties werken die al bovengemiddeld actief bezig zijn met zonnestroom en de enquêteresultaten dus geen representatief beeld geven van de sector als geheel. Desondanks ziet Stichting Huurdakrevolutie de uitslag, in combinatie met de recente groeispurt van zonnestroom in de huursector, als aanleiding om haar doelstelling, 10% van alle huurwoningen bij corporaties op zonnestroom in 2020, fors bij te stellen.

“Vanaf 2017 zagen we bij de Huurdakrevolutie al een flinke toename van het aantal verzoeken voor informatie en ondersteuning en ook van zonnestroomprojecten ” zegt Philip Blaauw, oprichter van INNAX en Stichting HDR. “Toch heeft de uitslag van de enquête ons positief verrast, met name de ambitieuze groeidoelstellingen van corporaties in de aankomende drie jaar. We hebben als Stichting dan ook besloten om onze doelstelling te verdubbelen van 10% naar 20%, ofwel 440.000 huurwoningen in 2020.

Pijler bij verduurzaming huurwoningen

Die verhoogde ambitie sluit ook goed aan bij het feit dat woningcorporaties in de enquête aangeven dat zonnestroom een belangrijke steunpilaar is voor hun duurzame doelstellingen. Dit komt met name doordat zonnepanelen bijdragen aan zowel het verbeteren van energielabels als het draagvlak voor verdere vergroening van de huurvoorraad. Cruciale factor hierbij is dat zonnestroom energiekosten voor huurders structureel verlaagt, aldus de respondenten.

De geplande afbouw van gas bij verwarming van woningen, zal de positie van zonnestroom nog verder versterken verwacht Roebyem Anders, oprichtster van zonnepanelenleverancier Sungevity, en mede-initiatiefneemster van Stichting HDR. Anders: “CV-ketels zullen massaal moeten worden vervangen door alternatieven als stadverwarming en warmtepompen. Maar zeker warmtepompen verbruiken veel stroom, dus zonnepanelen kunnen een belangrijke rol spelen om dat stroomverbruik bij de verwarming van je woning te vergroenen.”

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren