Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Columns

Hidden Champions

Op de verjaardag van mijn vrouw vertelde ik een vriend wat mijn werkzaamheden bij de woningcorporatie in grote lijnen inhouden. Want ik ervaar dat woningcorporaties samen met hun partners onzichtbaar erg mooie dingen doen en vernieuwend zijn. Ik kon het niet laten om een aantal voorbeelden te geven.

Tijden veranderen. Er is behoefte aan andere soorten woonvormen. Tijdelijke woonruimte voor de korte termijn. Een woning, die geschikt is voor spoedzoekers; starters, kleine huishoudens. Gebaseerd op een levensduur van 20 jaar (All Electric). Het onderhoud is voor die periode afgekocht. Na 20 jaar worden de materialen weer hoogwaardig hergebruikt en locaties weer teruggegeven aan de natuur.

Het is van belang een leefbare woonomgeving te creëren. Door het gesprek aan te gaan met de bewoners wordt een basis gelegd voor de toekomstplannen van een buurt. We proberen met onze partners te achterhalen wat er echt leeft bij bewoners. Wat gaat goed in hun wijk? Wat kan beter? Met de bewoners zijn we een coöperatiefwijkbedrijf aan het opzetten. Het is een kans voor de bewoners om te ondernemen naar hun mogelijkheden en invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving.

Een kans voor de gemeente om wijkvernieuwing in een nieuwe vorm met bewonerskracht op te bouwen. Een kans voor de zorginstelling om samen met de wijk diensten op te zetten; aanvullend of in plaats van bestaande diensten. Een kans voor de woningcorporatie om een deel van het beheer van hun woningen bij bewoners neer te leggen, waardoor eigen regie en binding met het complex wordt vergroot.

Nuttig Groen

Een nieuw project in de wijk is “Nuttig groen” (kruiden, groenten, e.d.) Samen met bewoners worden (gemeenschappelijke) achtertuinen nieuw leven ingeblazen. Het financiële plaatje speelt altijd een rol. Woningen willen we betaalbaar houden. Naast het verlagen van de huren, waar dat mogelijk is, brengen we kosteloos collectief zonnepanelen aan. Een mooi voorbeeld van woonlasten verlaging en CO2 reductie. 

Ik vertelde hem ook over onze ervaringen met Resultaat Gericht Samenwerken in het gevelonderhoud. We sturen op kwaliteit, want als je je focust op kwaliteit gaan de kosten omlaag. Focus je je daarentegen op kosten, dan gaat de kwaliteit juist omlaag. Die kwaliteit in de uitvoering van optimaal gevelonderhoud verkrijgen we onder andere op basis van ons Strategisch Vastgoed Beleid en Complex Prestatie Analyses.

Eenduidigheid in de meerjarenonderhoudsbegroting betekent, dat je werkt met dezelfde gegevens, die gebaseerd zijn op het optimale scenario en marktconform. Sturingsinformatie is dan leesbaar voor iedereen. Om de communicatie op een hoger plan te krijgen, is er vooraf, tijdens en na uitvoering contact met de bewoner.

Hidden Champions

De samenwerking met onze lokale Hidden Champions is op basis van vertrouwen en we maken gebruik van elkaars expertise. Bovendien hebben we lol en plezier in ons vak. Faalkosten reductie is dan het resultaat. Het zijn relatief kleine, maar zeer succesvolle bedrijven, onopvallend en onzichtbaar; onze parels in het MKB.

Een aantal voorbeelden is Barli uit Uden/tijdelijk wonen; een echte duurzame systeembouwer. Partners, die ons begeleiden voor een leefbare omgeving zijn Stock5 en Buurtbinders. De gemeente Uden, steekt haar nek uit om de grenzen van de systeemwereld op te zoeken ten gunste van de leefwereld. Tenten Solar ontzorgt ons bij het aanbrengen van zonnepanelen.

Het gevelonderhoud met het consortium (Dusol, De Haan en Van der Plas) is een goed voorbeeld dat het bieden van continuïteit goed is voor het gezamenlijk verder ontwikkelen en innoveren.

Dit is een greep van de vele Hidden Champions in ons netwerk.

Onze vriend kijkt me aan en zei: ”Goed man, waarom weten wij dat niet. Dit zijn prachtige ontwikkelingen. Hier zie ik geen berichten van in de media”. Eigenlijk heeft hij gelijk. Als woningcorporatie laten we ons lokaal zien. Vaak is dat ook nog plichtsmatig of als er landelijk gezien excessen zijn. Het pleit ook voor de zichtbaarheid van onze Hidden Champions.

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren