Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Artikelen

Gluren bij de buren

Duurzaamheid door de ogen van een hovenier - 15 januari 2024

Bij Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen loopt duurzaamheid als een rode draad door de bedrijfsvoering. Van duurzame innovaties zoals zonnepanelen en het opvangen van regenwater tot het gebruik van duurzame grondstoffen tot sociale duurzaamheid, een plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf werd dan ook gekroond tot duurzaamste hovenier van 2019. Een gesprek met mede-eigenaar en directeur Ralf Vaessen. "We zien het als onze plicht om een steentje bij te dragen aan een betere wereld waar toekomstige generaties mee verder kunnen. En als groenbranche zijn we ook in de positie om wat dit betreft een verschil te maken."

Zestig jaar geleden werd Hoveniersbedrijf Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen opgericht door de vader van Ralf, Herman Vaessen. Opdrachtgevers bestaan uit overheden, bedrijven, (zorg-) instellingen, woningcorporaties, scholen en particulieren.

Wat is jullie visie op duurzaamheid en waarom vinden jullie dit zo belangrijk?

Ralf: “Duurzaamheid zit in de genen van ons bedrijf en maakt een essentieel onderdeel uit van de dagelijkse bedrijfsvoering. Mijn ouders zijn hier al mee begonnen en toen ik het bedrijf in 2000 samen met twee broers overnam vonden we het vanzelfsprekend om op de ingeslagen weg verder te gaan. Groen vervult een spilfunctie in het klimaat en de biodiversiteit, maar ook in de gezondheid, de leefbaarheid en het welzijn van mensen. Wij als mensen hebben groen nodig, daarom maken wij kwalitatief hoogwaardig, innovatief en duurzaam groen toegankelijk. Denk aan groene gevels, daktuinen en groeiplaatsen voor bomen. Dat doen we vóór en mét mensen. Want de leden van onze groene familie ontwerpen en realiseren dat klimaatadaptieve stadsplein, onderhouden dat duurzame bedrijventerrein, leggen die tuin met ecologische zwemvijver en houten overkapping aan en verzorgen de bomen.”

Wat doen jullie op het gebied van duurzaamheid?

“Allereerst voeren we duurzaamheid in de letterlijke zin van het woord. Zo wordt vrijkomend organisch afval 100% gerecycled tot compost die we weer inzetten als bodemverbeteraar bij eigen projecten. Vrijkomend puin wordt gerecycled, hard plastic gescheiden en hout wordt zodanig verwerkt dat het weer toegepast kan worden door onze timmermannen in een overkapping, tuinhuis of vlonder. Daarnaast hebben geïnvesteerd in een zo elektrisch mogelijk wagen- en machinepark. Wanneer er geen elektrische optie beschikbaar is kiezen we voor het zuinigste alternatief. Zo lopen en draaien al onze voertuigen en machines met een dieselmotor op HVO30, de duurzame vervanger van diesel en dat zorgt voor een flinke CO2-reductie. Ook hebben we onze processen zoveel mogelijk gedigitaliseerd.”

“Als partner zijn we actief betrokken bij het landelijk samenwerkingsverband GroenCollectief Nederland. Op de Floriade in Almere in 2022 hebben we samen met zes andere bedrijven vijftien voorbeelden van klimaatadaptieve maatregelen laten zien, onder de naam ‘practice what you preach’. Zo hebben we bijvoorbeeld een flat met een retentiedak nagebootst. Het dak houdt water vast en voert dit langzaam af naar de omliggende beplanting. Via capillaire werking kan de beplanting die je op dit dak plaatst groeien zonder dat je het water geeft. Een ander voorbeeld was een Sedum-kruiden dak met nestgelegenheid voor vogels om zo de flora en fauna te stimuleren. Daarnaast hebben we een geveltuinconcept, waarbij je met hemelwater van het dak de beplanting 30-40 dagen lang van water kunt voorzien, waardoor er ook minder onderhoud nodig is. Een aantal mooie voorbeelden van duurzame ontwikkelingen.”

“Duurzaamheid gaat voor ons over veel meer dan groen. Het gaat ons ook om hoe we met mensen omgaan en hoe we samenwerken. Zo werken we bij voorkeur samen met leveranciers waarmee we een langdurige relatie kunnen opbouwen. Betrouwbaarheid en kwaliteit spelen hierbij altijd een sleutelrol. Ook zijn we werkgever van meerdere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en medeoprichter van sociale onderneming NLG Buitenkansen. Ook hebben we een aantal medewerkers opgeleid tot HARRIE: Hulpvaardig, Alert, Rustig, Realistisch, Instruerend en Eerlijk. Deze medewerkers begeleiden collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt en zo zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt en echt onderdeel is van het team. Het welzijn van onze medewerkers vinden we erg belangrijk. Daarom hebben we bijvoorbeeld ook een fysio- en psychosomatisch fysiotherapeut achter de hand voor als het fysiek of mentaal even niet goed gaat met iemand.”

Duurzaamheid gaat voor ons over veel meer dan groen.

Hoe krijgen jullie je medewerkers mee in je duurzaamheidsambities?

“We investeren in de ontwikkeling van onze mensen. Iedere winter stellen we een opleidingsprogramma op waarin allerlei cursussen en trainingen zijn opgenomen. Al onze medewerkers worden in de gelegenheid gesteld zich te ontwikkelen tot vakspecialist. Wij zijn van mening dat ambities en initiatieven binnen een organisatie alleen voet aan de grond krijgen als dit niet alleen op directieniveau wordt gedragen maar als het verankerd zit in de organisatie. Open communicatie is hierbij heel belangrijk. Daarom organiseren we 10 keer per jaar een Toolbox-meeting voor al onze medewerkers. Standaard is dit een overlegvorm om veiligheidsthema’s te bespreken. Wij gebruiken dit contactmoment ook om de ‘algemene zaken’ die binnen het bedrijf spelen met elkaar te bespreken. Zo beschikt iedere medewerker over dezelfde informatie en krijg je de neuzen allemaal dezelfde kant op. Verder hebben wij binnen ons bedrijf ook een Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid die functioneert als klankbordgroep tussen directie en medewerkers. Door regelmatig overleg weet iedereen snel wat er speelt, ook als het gaat om onderwerpen die sluimeren. Eventuele onduidelijkheden of irritaties kunnen hierdoor snel worden opgepakt zodat ze geen eigen leven gaan leiden. Wij hebben een bedrijfscultuur waarin wij de dialoog altijd blijven voeren. Zo hangt er in de kantine een verbeterbord waar medewerkers, eventueel anoniem, tips op kunnen schrijven. Deze worden vervolgens besproken in de Toolbox-meeting.”

Hoe kunnen jullie corporaties en andere partijen helpen bij hun verduurzamingsopgave?

“Wij kunnen helpen met het vergroenen van de buitenruimte. Op dit moment loopt er een project met Woonwenz, een corporatie uit Venlo. Voor hen hebben we in samenwerking met studenten van de HAS kansenkaarten gemaakt met klimaatadaptieve maatregelen voor hun locaties waar wij onderhoud doen, waaronder een aantal appartementencomplexen met veel bestrating. Deze kansenkaarten zijn inmiddels omgezet naar tekeningen in combinatie met een kostenplaatje voor de komende 10 jaar. We vinden het heel belangrijk om bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij dit soort projecten, want elke tuin die we vergroenen is er één.”

Doordat je de tuin vergroent voordat de huurder intrekt zorg je voor weinig overlast.

“Daarnaast maken we duurzame voortuinen bij woningmutaties bij een aantal Limburgse woningcorporaties. Hier hebben we drie concepten voor ontwikkeld waar de nieuwe bewoner uit kan kiezen en doordat je de tuin vergroent voordat de huurder intrekt zorg je voor weinig overlast. Ook zijn we bezig met het vervangen van grote bomen in achtertuinen voor kleinere, duurzamere en meer onderhoudsvriendelijke alternatieven. We kunnen bij woningcorporaties ook, het liefst aan de voorkant, meedenken over het ecologisch onderhoudsbeleid. Dat doen we op dit moment al voor woningcorporatie Wonen Zuid, in samenwerking met een ecologisch adviesbureau, de duurzaamheidscoördinator en de bewonerscommissie en het is heel fijn om zo samen tot een plan te komen. Door weer een andere woningcorporatie zijn we gevraagd om in het bouwteam Nieuwbouw mee te denken over zaken als natuurinclusief bouwen, waterafkoppeling en groene daken.”

Reacties

bekijk ook
zie ook
boek
Jan Rotmans-boekenpakket Jan Rotmans-boekenpakket

Bestel de bestsellers 'In het oog van de orkaan' en 'Verandering van tijdperk' van Jan Rotmans nu te...

€ 44,90
boek
Toolkit Duurzame Woningbouw II Toolkit Duurzame Woningbouw II

De succesvolle Toolkit Duurzame Woningbouw is geactualiseerd! De vernieuwde versie is aangepast aan...

€ 49,00
x Met het invullen van dit formulier geef je Renda en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren