jouw kennisnetwerk voor de bestaande bouw

Renda WorkshopNederland van het gas af

31 oktober 2017

Wie een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 als stip aan de horizon heeft, moet logischerwijs plannen maken en maatregelen kiezen die in dit plaatje passen, de zogenaamde ‘no-regret maatregelen’. Niemand weet welke nieuwe, duurzame, innovatieve technieken de komende jaren nog beschikbaar komen. Wel weten we dat het overgrote deel van de huidige woningvoorraad in 2050 nog in gebruik zal zijn.

Maatregelen in die woningvoorraad moeten daarom zo gekozen worden dat er ruimte blijft voor het op termijn kunnen inpassen van nieuwe technieken. Dit vereist van corporaties op energiegebied een visie te ontwikkelen, die richting geeft op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau. Alleen dan blijven gasloze wijken niet alleen een ambitie, maar wordt het realiteit.

Van idee naar realisatie

Het overschakelen naar gasloze wijken betekent nogal wat. Daarbij gaat het niet alleen om de introductie van een andere energie-infrastructuur en andere energietechnieken, maar ook om een bredere benadering. Uit het onderzoeksproject TKI OLEC komt naar voren dat het toepassen van lage temperatuur warmtenetten (< 40 C) een flexibele, duurzame langetermijnoplossing kan zijn. Deze warmtenetten kunnen een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie: ‘Nederland van het gas’. Zeer lage-temperatuur warmtenetten zijn een betrekkelijk nieuw concept en de ervaring is dat de ontwikkeling complex is en een goede werkvolgorde voor de ontwikkelfase een belangrijke succesfactor is. Daarom is in TKI-OLEC een effectief draaiboek ontwikkeld dat helpt bij het ontwikkelen van een warmtenet.

Tijdens deze workshop gaan we in op de route naar gasloze energie infrastructuur en de kansen voor het snel realiseren van ‘gasloze‘ lage temperatuur warmtenetten. 

Wat komt daarbij in ieder geval aan de orde?

Voor een snelle besluitvorming is het belangrijk het kennisniveau over warmtenetten snel gelijk te trekken, alleen dan kan er snelle besluitvorming plaatsvinden. Uiteindelijk gaat het om een beperkt aantal hoofdvariabelen: 

  • Hoeveel energie heb ik nodig in mijn gebied?
  • Wat is het aanbod aan energie?
  • Welke ruimtelijke ontwikkelingen verwacht ik in het gebied?
  • Wat zijn de meest relevante kostenbepalende factoren?
  • voor welk concreet gebied ga ik een warmtenet ontwikkelen, en tref ik nu al de voorzieningen om later te kunnen opschalen? 
Meer informatie over tijd en plaats volgt snel. Houd deze pagina in de gaten voor updates rond deze workshop. 

details

  • Tijd 13.00-17.00
  • Kosten 75 euro voor Renda-leden / 125 euro voor niet-leden

Aanmelden voor dit event?

Copyright 2017 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren