Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Flora en fauna; nieuwe wet, nieuwe regels?

18 mei 2017

De Flora- en Faunawet is niet meer. De wet is sinds 1 januari 2017, samen met de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet, opgegaan in de nieuwe Wet natuurbescherming. Dit met een drieledig doel: 1. bescherming van de biodiversiteit in Nederland, 2. decentralisatie van verantwoordelijkheden en 3. vereenvoudiging van regels.

Wat moet je weten als je een huis wilt slopen of renoveren, een sloot wilt dempen of een bestemmingsplan wilt wijzigen? In de praktijk verandert er volgens ecoloog Marko Sinke in de bouw niet bar veel, maar wel een beetje. Zo was ‘verstoring’ voorheen een overtreding. Nu is dat niet meer. “Dus als jij de dakgoot schoon wilt maken, de vogel vliegt op en komt weer terug op het nest, is dat geen overtreding meer. Als jij tijdens het schoonmaken het hele nest uit de dakgoot veegt, dan blijf je natuurlijk in overtreding. Dat lijkt me logisch.”

Sommige dingen lijken logisch, maar kunnen toch flink wat roet in het eten gooien. Zo heb je te maken met de broedseizoenen van voornamelijk de huismus, gierzwaluw en de vleermuis. De beste tip die Sinke kan geven: “Op tijd beginnen!” Tuurlijk, het kost geld, maar als je werk wordt stilgelegd ben je veel verder van huis. Naast hoge kosten imago schade en minder vertrouwen van de huurders.

Overleg, pakkans en oplossingen

Met het groeiende aantal toezichthouders, stijgt ook de pakkans. Sinke ziet het positieve ervan in: “Er is meer toezicht, maar er is ook meer bereidheid tot overleg. Er zijn vaak meerdere oplossingen mogelijk. Je kunt samen zoeken naar wat de beste keuze is.” Daarbij heeft iedere provincie haar eigen beleid. Zo is er in Noord-Brabant geen ontheffing meer nodig als onder strikte voorwaarden wordt gewerkt, en werken in Utrecht en Gelderland aan een  een generieke ontheffing voor corporaties. “Het is vaak veel effectiever om in één keer ontheffing aan te vragen voor een heel gebied, in plaats van pand voor pand. Het is zonde om een omgeving een jaar later helemaal opnieuw te moeten inventariseren.”

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren