Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Europese ontwikkelingen en duurzame projecten

10 december 2020

Vijfendertig miljoen gebouwen renoveren voor 2030, dat beoogt de Europese Commissie te bereiken met de Renovation Wave. En dat is tegelijkertijd de concrete Europese doelstelling om in de gebouwsector de CO2-uitstoot te reduceren en de opwarming van de aarde op maximaal 2 graden te houden.

Tekst: Joost Nieuwenhuijzen, Frits Rosier en Peter Hoogeweg

Europa heeft met recht haar pijlen gericht om de bron van de opwarming tegen te gaan: de uitstoot van CO2. Want de toename van CO2 in onze atmosfeer brengt de wereld steeds verder uit evenwicht¹. De klimaatverandering leidt tot meer natuurrampen, meldde het Rode Kruis onlangs in het World Disasters Report 2020². En de klimaatverandering brengt niet alleen de natuur uit haar evenwicht. Uit onderzoek door Ipsos, in opdracht van ABN AMRO, blijkt dat 75% van de mensen in Nederland zich zorgen maakt om klimaatverandering³.

Winst voor klimaat en werkgelegenheid

En dat er winst valt te halen in de gebouwde omgeving is duidelijk. Het Europese woningbestand is verantwoordelijk voor circa 36% van de energie-gerelateerde broeikasgasemissies (ofwel: CO2-uitstoot). Daarbij is ongeveer 85% van de gebouwen gebouwd vóór 2001 en daardoor minder energie-efficiënt. De Europese renovatiegolf levert dus directe voordelen op voor het klimaat. Daarnaast zorg de financiële injectie voor een economische impuls. Naar verwachting zorgt de uitdaging voor ongeveer 160.000 nieuwe banen in de (Europese) bouwsector.

De Renovation Wave in het kort

Handen uit de mouwen dus. De financiële injectie van de Renovation Wave zullen de energieprestaties van miljoenen gebouwen moeten gaan verbeteren. De Europese Commissie streeft ernaar het renovatietempo in de komende tien jaar minimaal te verdubbelen én ervoor te zorgen dat renovaties leiden tot meer energie- en hulpbronnenefficiëntie. Dit verbetert de levenskwaliteit van mensen die in de gebouwen wonen en gebruiken, vermindert de uitstoot van broeikasgassen in Europa, stimuleert de digitalisering en verbetert het hergebruik en recycling van materialen. Kort gezegd: gebouwen vergroenen, banen creëren en levens verbeteren. Onderstaande film over de Renovation Wave, gemaakt door de Europese Commissie, laat in bijna anderhalve minuut zien waar het om draait.

 

EFL maakt er werk van

De Europese Commissie heeft duurzaamheid nu prominent op de agenda gezet. Daar reageren diverse Nederlandse belangenorganisaties in de corporatiesector positief op?. De European Federation for Living (EFL) heeft het onderwerp al langer op de agenda staan. EFL is een Europese netwerkorganisatie, die diverse Europese projecten met succesvolle en concrete resultaten heeft uitgevoerd in samenwerking met leden, kennisinstituten en universiteiten, lokale overheden, en innovatieve marktpartijen. Als netwerk in de Europese woningsector delen we onze expertise en kennis met onze leden en voeren we concrete en duurzame projecten. Hierbij is veelal ook sprake van co-financiering door Europa (zie diverse projecten in kader).

En daar blijft het niet bij. Met haar leden en samenwerkingspartners werkt EFL via diverse projecten aan de verduurzaming van de woningvoorraad. Er zijn al vele resultaten geboekt. En de kennis die is opgedaan, wordt actief gedeeld binnen het netwerk. Zo werken we met CHARM aan beproefde circulaire bouw- en renovatiestrategieën voor woningcorporaties. Met TRIME werden ook de huurders actief betrokken die bewust werden gemaakt van hun gedrag. Hierbij werd duidelijk, dat bewust omgaan met energie, geld opleverde. Dubbel winst dus. Op dit moment werkt EFL met haar leden ook aan een project gericht op de renovatie van bestaande woningen in het Europese kaderprogramma Horizon 2020.

 

Deelnemen aan Europese projecten?

EFL volgt de ontwikkelingen van de Renovation Wave op de voet en zal de komende maanden meer informatie op haar website opnemen over het onderwerp. Daarnaast zoekt EFL altijd nieuwe leden voor het vormen van aanvraagconsortia en het uitvoeren van projecten. Onze voorkeur gaat uit naar Nederlandse woningcorporaties met concrete renovatieprojecten, die duurzaam of circulair in opzet en uitvoering zijn.

Geïnteresseerd in deelname aan Europese projecten en in deelname aan EFL? Neem contact op met Joost Nieuwenhuijzen via info@ef-l.eu.

Projecten

REBECEE was een project waarbij deelnemende organisaties, waaronder EFL, in Europa exposities en evenementen organiseerden. Doel was om burgers en professionals te informeren en betrekken bij het bevorderen van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Denk aan: toepassingen voor verwarming en koeling o.b.v. hernieuwbare energie en energie-efficiënte oplossingen voor gebouwen. Diverse organisaties uit Duitsland, Slovenië, Estland, Litouwen, Bulgarije, Zweden, Nederland en Oostenrijk waren bij dit project betrokken.

TRIME betrof een Interreg NWE project om energie – en dus geld en CO2 – te besparen op het niveau van individuele huishoudens. Voorts een element van sociale innovatie: actieve bewoners opleiden tot energie adviseur voor medebewoners.  Het vierjarige project startte in 2016 en bestond uit verschillende deelprojecten, uitgevoerd door zes woningcorporaties in België, Frankrijk, Engeland en Nederland.

I-Stay@Home betrof project ter stimulering nieuwe digitale dienstverleningsconcepten voor ouderen, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Veel elementen van Smart Homes. Diverse woningcorporaties en kennisinstituten uit Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Engeland zijn aangesloten. Het project is financieel ondersteund door Interreg NWE.

CHARM is een project, waarin vier sociale woningcorporaties uit België, Frankrijk, Engeland en Nederland circulaire bouwstrategieën toepassen. Zowel nieuwbouw als renovatie. TU Delft begeleidt en bundelt de kennis. Het project duurt vier jaar (2018 – 2022) en wordt financieel ondersteund door Interreg NWE en de provincie Noord-Holland.

ESCF Ageing is een Europees gefinancierd project (Horizon 2020), dat gericht is op het verbeteren van de sociale dienstverlening voor ouderen. Het project start in het voorjaar 2021 met EFL-leden en partijen uit Duitsland, Frankrijk, Engeland, Polen, Ierland, Slovenië en Nederland.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren