Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Enkhuizense wijk aardgasvrij door warmte lokale bollenteler

1 januari 1970

De Gommerwijk in Enkhuizen wordt aardgasvrij door de aanleg van een zeerlagetemperatuurwarmtenet. Het initiatief hiervoor is genomen door de bewoners zelf, die de coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen hebben opgericht om hun wijk te verduurzamen. Een lokale bollenteler gaat de warmte leveren, dat wordt nog aangevuld met warmte uit aquathermie.

 “Het plan is om deze wijk met 270 huizen op een zeerlagetemperatuurnetwerk aan te sluiten. Hierbij wordt een waterwaterwarmtepomp in de huizen toegepast die aangesloten is op de wko van bollenteler Karel Bolbloemen BV. Deze houdt warmte over omdat hij veel moet koelen.” Met deze woorden legt Ad Verhage van coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen in het kort uit wat de plannen zijn voor de Gommerwijk in Enkhuizen. “Dit is een wijk met huizen die gebouwd zijn tussen 1980 en 2000 en dus een redelijk isolatieniveau hebben. Het betreft veel twee-onder-een-kapwoningen en een aantal appartementen. Ongeveer 80 % zijn eigen woningen en 20% huur.”

Warmte uit de sloot

Verhage vertelt: “Deze warmte wordt uit de aangrenzende sloot gehaald in de zomermaanden en in de bron opgeslagen.” Technisch bekeken kan het warmtenet zeker gerealiseerd worden, vertelt Verhage. “Dat blijkt uit het haalbaarheidsrapport dat we hebben laten uitvoeren. Maar feit is dat we nogal wat geld nodig hebben om het te realiseren. Daarvoor loopt nu een subsidieaanvraag bij het Programma Aardgasvrije Wijken.” De warmtepompen en de aanleg van het warmtenet zouden de woningeigenaren in principe zelf moeten betalen. Verhage: “Het plan kan alleen slagen als we voldoende subsidie krijgen om woningeigenaren tegemoet te komen in de kosten.”

Lage temperatuur

Het warmtenet in Enkhuizen wordt een zeerlagetemperatuurnet. Dit betekent dat het water in het net, bijvoorbeeld tussen de 12 en 18 raden is. Dat is onvoldoende om een woning mee te verwarmen, beaamt Verhage. “Daarom wordt er in alle woningen een waterwaterwarmtepomp geplaatst. Vergelijk het maar met een warmtepomp die gebruik maakt van een bodembron. Alleen onttrekken wij de warmte niet uit de bodem, maar ontvangen we die uit de wko van de tuinder.” Verhage denkt dat wat in Enkhuizen kan, ook elders in Noord-Holland kan. “Er staan hier meer kassen in de omgeving waar warmte uit geoogst kan worden. En ook water is er genoeg in onze provincie.”

Coöperatief

Het warmtenet is geïnitieerd door de coöperatie Buurwarmte Enkhuizen. In de afgelopen periode bezochten de enthousiaste vrijwilligers de bewoners van de wijk om mensen te motiveren om lid te worden van de coöperatie. Deze telt nu 75 leden en is ontstaan uit de zonnecoöperatie West Friesland. Volgens Verhage is een coöperatie een ideaal vehikel voor dit doel. “We doen dit voor en met de bewoners van onze wijk. We willen zoveel mogelijk zelf doen, zodat we uiteindelijk voor meer dan 50% eigenaar worden van het warmtenet en veel zeggenschap hebben.”

Bron: Stichting Warmtenetwerk
Stichting Warmtenetwerk
 is het platform voor de warmtesector waar spelers informatief met elkaar netwerken en zich inzetten voor de energietransitie. Wij geven de warmtewereld een gezicht. Deelnemers initiëren bij ons events, werkgroepen of excursies en leren elkaar persoonlijk kennen. Partijen uit de warmtesector, van gemeenten tot leveranciers, van adviesbureaus tot woningcorporaties inspireren elkaar door op ons platform te delen hoe zij bijdragen aan de energietransitie met bijvoorbeeld nieuwsberichten en blogs. Doordat we berichten en evenementen breed verspreiden hebben wij een stem binnen en buiten de warmtesector.

Reacties

In Enkhuizen wordt warmte uit aangrenzend water gehaald
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren