netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Energieprestatievergoeding een eerlijke rekensom?
Georgeanne van Liebergen

di 11 oktober 2016

Voor woningen die hoogwaardig gerenoveerd worden tot Nul-op-de-Meter (NoM) én voldoen aan een aantal richtlijnen, kan de corporatie aan de bewoner een energieprestatievergoeding (EPV) vragen. Bij nieuwe bewoners is dit simpel. Voor een woning die voldoet aan de hoogste eisen mag 1,40 euro per m2 gebruiksoppervlakte (GBO) gevraagd worden. Bij een bestaande bewoner geldt dit ook, maar is tevens uitgangspunt dat hij niet meer dan anders gaat betalen. Bijbehorende rekensom: woonlasten voor (huur, vastrecht, variabel verbruik, heffingskorting) = woonlasten na (huur, huurverhoging, vastrecht, variabel verbruik, teruglevering, heffingskorting, EPV).

Klinkt eerlijk, nietwaar? Onder de streep in theorie wel. Je rekent de situatie voor en na de renovatie uit en klaar is kees. Toch kom je in de praktijk dan al wat uitdagingen tegen. Zo wordt bijvoorbeeld de situatie van voor de renovatie gedefinieerd als 'het gemiddelde over de afgelopen 3 jaar'. Echter wat als één van deze jaren een uitzondering betrof, omdat je bijvoorbeeld meer dan gemiddeld thuis was i.v.m. werkeloosheid, je kinderen net uit huis gegaan zijn of het een bijzonder warme of koude winter was?

Boven de streep verandert er wel degelijk wat. In de rekensom wordt bijvoorbeeld ook teruglevering van de energie die de woning opwekt meegenomen, en de heffingskorting en verlaging van het vastrecht. Sommige dingen zie je hiervan pas terug op je afrekening aan het einde van de periode, waardoor de bewoner in eerste instantie dus voor hogere kosten komt te staan. Bovendien krijgt de bewoner de terugleververgoeding voor de elektra die hij niet verbruikt. Hij koopt de elektra bijvoorbeeld in voor 23 cent en verkoopt dit voor 7 cent. Daar gaat het rekensommetje al snel mis, behalve als je precies die gemiddelde bewoner bent waarop de som gebaseerd is. En dan heb ik het nog niet gehad over het Excelsheet dat hoort bij bovenstaande berekening om het principe uit te kunnen leggen aan de bewoner... Snap jij het nog?

Eerlijk of niet?

Het principe van 'voor = na' onder de streep leek mij dan ook in eerste instantie heel eerlijk. Maar inmiddels vraag ik me af of dit wel zo is. Zou het niet veel logischer en eerlijker zijn om gewoon iedere bewoner, net zoals straks bij nieuwe bewoners ook gaat gelden, gewoon dezelfde EPV te vragen? Iedereen krijgt immers hetzelfde huis, met dezelfde prestaties, met dezelfde opwekking. Uiteraard klopt het dat de manier waarop iemand zijn huis gebruikt (zuinig, onzuinig) of het aantal mensen dat hierin woont, uitmaakt of een bewoner boven- of onder gemiddeld is. Maar in de basis krijgt hij of zij daarvoor dan ook geld terug (al is het wat minder bij teruglevering) of moet hij bijbetalen, net als vroeger.

Stel dat je dit principe zou volgen, dan is het alleen vreemd om zomaar te stellen: 1,40 euro per m2 x aantal m2 GBO. Dat bedrag moet natuurlijk wel logisch zijn ten opzichte van de waarde van de bundel van de woning.  Geef pilotbewoners die in eerste instantie enige mate van overlast zullen ervaren door de renovatie in bewoonde toestand en mogelijk ook geconfronteerd worden met extra kosten door benodigde aanpassingen bovendien een afslag t.o.v. van nieuwe bewoners die meteen een kant en klaar huis krijgen. Zodra de woning muteert, zou dit weer gelijk getrokken kunnen worden.

Het resultaat? Een bewoner die toch het gevoel heeft dat hij in een energiezuinig huis komt te wonen, er financieel iets op vooruit gaat en bovendien beloond wordt voor zuiniger gedrag. 'Eerlijk' blijkt in de praktijk ook te zijn simpel, vergelijkbaar met je buren en eenvoudig te snappen. Met dit gedachtengoed gaan wij, De Loods, een tweetal pilotprojecten van 5 en 6 woningen realiseren. Eens kijken hoe dit uitpakt.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren