Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Endule introduceert nieuw samenwerkingsportaal CO2 Koersplan

21 maart 2024

Woningcorporaties zijn helemaal gewend aan het beheren en onderhouden van een woningportefeuille. Het uitbreiden van de portefeuille in de vorm van nieuwbouw is eveneens gangbaar en volledig ingebed in de organisatie. De transformatie van de portefeuille die nodig is om aan te sluiten op de energietransitie vraagt vaardigheden, processen en afwegingen die wezenlijk anders zijn dan bij onderhoud en nieuwbouw. Deze gigantische opgave schreeuwt om een programmatische aanpak waarbij woningen worden aangepakt op een logisch moment met betaalbare maatregelen die spijtvrij bijdragen aan het CO2 neutrale einddoel. Zodoende introduceert Endule nieuw samenwerkingsportaal voor hun CO2 Koersplan.

Woningcorporaties die gebruik maken van het CO2 Koersplan kunnen vanaf dit jaar gebruik maken van een nieuwe samenwerkingsomgeving. Endule heeft dit portaal ontwikkeld om het inrichten én uitvoeren van het verduurzamingsprogramma tot 2050 voor woningcorporaties te vergemakkelijken. Daniël Duijvestijn: “We merkten een behoefte bij corporaties aan overzicht én handelingsperspectief in het verduurzamingsprogramma tot 2050 op alle niveaus, van strategie tot uitvoering. Op basis van onze jarenlange kennis en ervaringen met corporaties hebben wij een omgeving ontwikkeld die deze mogelijkheden biedt. Hiermee streven we meer voorspelbaarheid na in de werkwijze van woningcorporaties in de uitvoering van de opgave. Iets wat ook ketenpartners helpt om hun aanbod op in te richten.” 

Delen van informatie

Inzicht in de opgave en draagvlak voor de aanpak zijn randvoorwaardelijk voor een woningcorporatie om grip te krijgen op de enorme opgave voortkomend uit de energietransitie. Het delen van inzicht in voortgang, planning en resultaten is daarin cruciaal. Het portaal wat voor klanten ontsloten wordt via corporatienaam.co2koersplan.nl biedt één centrale plaats waar deze informatie bij elkaar komt en waar documenten, tools, nieuwsberichten en nieuwe versies ter beschikking worden gesteld. Op deze manier is het portaal voor de één de werkomgeving om de programma-inrichting te actualiseren, voor de ander een plek om de resultaten te kunnen inzien in de vorm van een geïntegreerde Power BI rapportage.

Ketenpartners haken aan

Het samenwerkingsportaal is ingericht in een beveiligde omgeving met Microsoft SharePoint. Wil je als woningcorporatie jouw ketenpartners betrekken bij de inrichting van een meerjarig programma? Dat kan. Op verzoek krijgen deze ketenpartners toegang tot een (beperkt) deel van de informatie. Werk je op een transparante wijze samen met jouw ketenpartners en wil je ze inzicht geven in de plannen van jouw corporatie? Het portaal biedt verschillende niveaus van machtiging. 

Jaarkalender

Het uitvoeren van het verduurzamingsprogramma is een (jaarlijks) terugkerende cyclus. De inrichting van het programma met bijbehorende kosten sluit aan bij de jaarlijkse begrotingscyclus. Daarnaast zijn informatie over de voortgang van plannen en een terugblik op de resultaten relevant voor de jaarplannen en verantwoording in kwartaal- en jaarverslagen. Het portaal geeft je op ieder moment inzicht in de stand van zaken van de verduurzamingsopgave. 

Grip op de voortgang

Wie wil dat nu niet? Grip krijgen en houden op de lopende verduurzamingsprojecten. Is de quickscan wet natuurbescherming al uitgevoerd? Tot wanneer is deze geldig? In welke fase van besluitvorming zit ik? Onze samenwerkingsomgeving biedt de mogelijkheid om te werken met gestandaardiseerde checklists die gekoppeld zijn aan het CO2 Koersplan. In de Power BI rapportage zie je in één oogopslag wat de voortgang van het programma is.

Het Endule CO2 Koersplan

De lange termijndoelstellingen vertalen naar acties voor vandaag is waar het CO2 Koersplan voor bedoeld is. Woningcorporaties die voor het eerst met het CO2 Koersplan aan de slag gaan worden in een aantal maanden door een proces heen geleid waarbij de woningportefeuille wordt ingedeeld in logische segmenten. Voor ieder segment wordt samen met het team van de corporatie uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop de woningen binnen dit segment naar het gewenste duurzaamheidsniveau worden gebracht. Om vervolgens met elkaar te concluderen welke complexen prioriteit krijgen én wat het natuurlijke moment is om met deze woningen aan de slag te gaan. Soms is dat bij mutatie of planmatig onderhoud en in andere gevallen worden de werkzaamheden geclusterd tot een verduurzamingsproject. In het instrument stellen we maatregelpakketten samen, plannen we de opgave en krijgen we inzicht in de financiële haalbaarheid, het verloop van de CO2-emissies en weten we wat er organisatorisch op je af komt. Bij dit inrichtingsproces werken we aan draagvlak in de organisatie en toe naar het moment van besluitvorming over een haalbaar verduurzamingsprogramma.

Voor woningcorporaties waar het CO2 Koersplan is geïmplementeerd inrichting heeft plaatsgevonden rest nog de periodieke actualisatie van planning en pakketten. Dit sluiten we naadloos aan op de jaarlijkse verantwoordingscyclus en de begrotingsronde.

Aan de slag

Woningcorporaties waarbij het CO2 Koersplan is geïmplementeerd met een abonnement (servicecontract) krijgen automatisch toegang tot het portaal. Inloggen gebeurt met het Microsoft-account van jouw organisatie. 

Nog geen CO2 Koersplan bij jouw corporatie? Wij vertellen je graag over de mogelijkheden van het CO2 Koersplan mét het nieuwe samenwerkingsportaal. Een demo-omgeving behoort tot de mogelijkheden. 

Lunchwebinar op 14 mei 2024

Benieuwd naar het CO2 Koersplan en wat dit voor jou en je corporatie kan betekenen? Op dinsdag 14 mei 2024 organiseren we een lunchwebinar van 12.00-13.00 uur over het CO2 Koersplan. Meld je aan op www.co2koersplan.nl en vermeld hierbij direct welke vragen je hebt voor ons.

Contact opnemen kan ook. Bel of mail dan met Daniël Duijvestijn: daniel@endule.nl, 06-4294 5697 of Sjoerd Klijn Velderman: sjoerd@endule.nl, 06-5173 4027.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren