netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Een einde maken aan de eilandjes cultuur

ma 5 feb 2018

Jan Baarends is regio-directeur bij SW Vastgoedverbetering, gespecialiseerd in planmatig onderhoud, renovatie en 24/7 bouwservice. Namens SW Vastgoedverbetering beantwoordt Baarends de 'vijf vragen aan...'

1. Wat is SW Vastgoedverbetering voor bedrijf?

SW Vastgoedverbetering is een fullservice onderhoudsbedrijf. Wij werken onder andere voor woningcorporaties, zorg-, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders. Als meedenkend adviseur en uitvoerder bieden wij vakwerk in planmatig onderhoud, renovatie en 24/7 bouwservice. Voor alle projecten selecteren we het team, met de juiste kennis en ervaring. Zo helpen we onze opdrachtgevers hun vastgoeddoelstellingen te realiseren. Met aandacht voor beheersbare exploitaties en het creëren van toekomstwaarde.

2. Welke van de Renda-thema's vinden jullie het belangrijkst en waarom?

Thema’s die wij van belang vinden zijn:

Ketensamenwerking
Samenwerken in de keten met gelijkwaardige deelname van alle partners inclusief de opdrachtgever vinden wij een inspirerend thema. Niet alleen om processen en dienstverlening te optimaliseren, maar ook om elkaar te inspireren op mogelijk nieuwe verdienmodellen waar alle partners aan meedoen.

Ontwikkelingen woningmarkt, beleid en regelgeving
Deze ontwikkelingen vinden wij van belang, met name om daarop te kunnen anticiperen met de ontwikkeling van onze eigen organisatie en de verbinding te zoeken met collega bedrijven.

3. Hoe helpen jullie de sector vooruit?

Onze kracht ligt in het vinden van verbinding met partijen. Mensen maken ons bedrijf en deze waarde zien we ook bij onze collega’s. Wij zoeken bewust het contact en zo mogelijk de samenwerking op om een einde te maken aan de eilandjes cultuur die er soms heerst in de bouwsector. Als onderhoudsbedrijf willen we deze sector in een ander daglicht stellen door uit ons handelen te laten blijken dat we waardering hebben voor elkaar en in contact zijn en blijven met elkaar en met bewoners.

4. Wat is jullie toekomstvisie voor de bestaande bouw? Wat moet de sector beter doen?

Onze toekomstvisie voor de bestaande bouw is dat deze de sleutel blijft voor starters op de woningmarkt en gezinnen met een minder ruim budget. Hiervoor is het cruciaal om verstandige keuzes te maken waardoor de verhuurbaarheid goed blijft, zowel qua wooncomfort als qua woonlasten. Dit is balanceren, maar essentieel.

5. Wat wil je zelf nog kwijt?

Het zou goed zijn om de verhalen die in aandachtswijken naar voren komen te bundelen en met opdrachtgevers te bespreken. Zo kan er vanuit de praktijk een nieuw beleid gemaakt worden, in plaats van achter het bureau.

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren