Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Duurzaamheid sociale huurwoningen verder verbeterd

21 januari 2021

Woningcorporaties investeren steeds meer in de verduurzaming van hun sociale huurwoningen. In het afgelopen jaar kregen opnieuw veel huurders zonnepanelen, een hoogrendementsketel of een warmtepomp en werden meer huizen beter geïsoleerd. Dit alles komt het wooncomfort van sociale huurwoningen ten goede. Dit blijkt uit het benchmarkonderzoek dat Aedes jaarlijks uitvoert onder corporaties.

De corporatiesector is daarmee dicht bij het behalen van de eigen doelstelling: gemiddeld label B in 2021. De Energie-Index van sociale huurwoningen daalde in 2020 van 1,57 naar 1,51. Voor label B is 1,4 of lager vereist. De meerjarige trend laat zien dat deze score in 2021 gehaald kan worden. Corporaties streven naar een volledig CO2-neutraal woningbestand in 2050.

Minder gasaansluitingen

Op 75.000 woningen werden zonnepanelen geplaatst. Het totale aantal sociale huurwoningen met zonnepanelen ligt inmiddels op 250.000. Corporaties sloten 6.000 woningen aan op een warmtenet en 10.000 op een warmtepomp. Nieuwbouwwoningen worden sowieso uitsluitend duurzaam gebouwd. Van de nieuw gebouwde woningen krijgt nog slechts 34 procent een gasaansluiting. In 2018 was dit nog 73 procent. Deze dalende trend zal de komende jaren doorzetten.

Stijgende kosten

Corporaties zien de kosten voor de investeringen in duurzaamheid echter wel toenemen. Zij beslaan inmiddels 43 procent van de totale investeringen in woningverbetering. Voor iedere verdere verlaging van de Energie-Index met 0,01 punt stijgen deze kosten fors. Daarnaast zijn er de uitgaven voor het reguliere onderhoud van de woning. De totale kosten voor onderhoud en verbetering stegen in vier jaar tijd van 4,8 miljard euro naar 7,2 miljard euro.

De onverminderd hoge belastingdruk zet een rem op de investeringscapaciteit van corporaties. Desondanks blijven corporaties investeren in het wooncomfort van de huurder. Daarnaast zorgen betere isolatie van de woning en nieuwe methoden voor verwarming uiteindelijk ook voor een lagere energierekening. De verbeteringen aan de woning komen de huurder dus op verschillende manieren ten goede.

Aedes-benchmark 2020

Het onderzoek naar duurzaamheid is onderdeel van de benchmark van branchevereniging Aedes. De Aedes-benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en hoe ze presteren. De benchmark bestaat uit zes onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en nieuwbouw. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector. Aedes voert de benchmark uit samen met PwC, KWH en ABF.

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren