netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Duurzaam wonen in De Groene Brink

di 13 maa 2018

In opdracht van woningcorporatie BrabantWonen verbouwden Caspar de Haan en Kemkens het voormalige ontmoetingscentrum De Brink in Oss tot vier extreem energiezuinige woningen. Het unieke aan het project, genaamd De Groene Brink. De woningen zijn vanaf 1 maart 2018 bewoond en worden zorgvuldig gemonitord qua installatie en energieverbruik.

Dit bericht is eerder verschenen op de website van BrabantWonen.

De intensieve monitoring vraagt om huurders die gemotiveerd zijn om aan een experiment mee te werken en die duurzaam willen leven. Jordy Boerakker is één van de huurder van het project: 'Duurzaamheid houdt voor mij in dat je respect hebt voor alles wat leeft. Zelf probeer ik mijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Door nu in een energiezuinige woning te gaan wonen, zet ik een stap extra in de goede richting. Het zijn misschien kleine stappen, maar alles bij elkaar en door anderen te overtuigen om hetzelfde te doen, hoop ik zo toch een verschil te maken! Vandaar dat ik mij heb aangemeld voor het project de Groene Brink.'

Duurzaamheidsopgave

BrabantWonen, Kemkens en Caspar de Haan zien een grote opgave op het gebied van duurzaamheid de komende jaren. Daarom hebben zij de handen ineengeslagen in dit project. Joep Kemkens (algemeen Directeur Kemkens): 'Er is inmiddels voldoende technische kennis binnen ons bedrijf omtrent de Nul-op-de-Meter (NOM)-woningen aanwezig. De volgende stap is om zoveel mogelijk NOM-woningen te realiseren. Daardoor kunnen we het gedrag van de installaties en de bewoners over een langere periode monitoren en onze kennisdatabase vullen.'

'De Groene Brink is mooie uitwerking van het duurzaamheidsbeleid van BrabantWonen: goed isoleren, energie duurzaam opwekken en terugdringen van CO2-uitstoot. We willen onderzoeken wat de beste methode is, daarom passen we vier verschillende installatietypen toe om ervaring op te doen. Onze huurders betrekken we hier actief bij, want van hun ervaringen leren wij. Meten is weten! Daarmee ondersteunt BrabantWonen zijn huurders om zelf ook duurzamer te leven en te wonen, zodat wij samen werken aan het verder terugdringen van CO2- uitstoot', zegt Harrie Windmüller, bestuurder van BrabantWonen.

Meer informatie over dit project is te vinden op www.degroenebrink.nl.

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren