netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

'Denk in uitdagingen en werk vanuit zelfvertrouwen'

ma 8 mei 2017

Michiel Wauben is teamleider vastgoed (ontwikkeling en beheer) bij HEEMwonen. Wat hij onder andere kwijt wil: Denk in uitdagingen en werk vanuit zelfvertrouwen. Namens de corporatie uit Kerkrade beantwoordt hij de 'vijf vragen aan'...

1. Wat is HEEMwonen voor bedrijf?

HEEMwonen is een relatief jonge organisatie, een fusie organisatie, die geworteld is in de tradities van de volkshuisvesting. HEEMwonen blijft ontwikkelen, leren en verbeteren. Het is een organisatie die voorop loopt op gebied van duuzaamheid, industrieel renoveren en innovatie binnen het vakgebied. De bestaande wijk van morgen is een van de in Nederland bekende aansprekende voorbeelden die gerealiseerd voor de stroomversnelling als voorbeeld voor dit nationale programma heeft gediend.

HEEMwonen combineert ontwikkeling en innovatie met gedegen en stabiele bedrijfsvoering waardoor HEEMwonen zichzelf instaat stelt om veranderingen in haar omgeving te absorberen en in vele gevallen deze veranderingen voor te blijven of te initiëren. Heemwonen is bovendien een bedrijf waar ruimte is voor ontwikkeling in mensen. Wij zijn een corporatie die samenwerkt met haar partners aan goedkoop en leefbaar wonen voor onze huurders.

2. Welke van de Renda-thema's vinden jullie het belangrijkst en waarom?

Thema’s die voor ons belangrijk zijn vallen binnen de renda-thema’s betaalbaarheid van het wonen, Communicatie met bewoners centraal en Ketensamenwerking en componentenrenovatie. Centrale thema’s voor HEEMwonen zijn specifiek:

 

Betaalbaarheid: Goedkoop wonen en rendabel bouwen is de paraplu waaronder wij woningen ontwikkelen, bouwen en verhuren. Betaalbaarheid staat altijd voorop en dit met een passend kwaliteitsniveau. Hieronder de thema’s waarmee we deze doelstelling willen behalen.

Duurzame woonlasten: Wij proberen steeds meer te sturen op het verlagen van totale woonlasten. Met name via duurzame maatregelen op het gebied van energie proberen we onze huurders te helpen om wonen een kleiner deel te laten uitmaken van hun maandelijkse kosten.

Duurzaamheid: Duurzaamheid ondersteunt niet alleen de centrale doelstelling ‘betaalbaarheid’, maar zorgt ook voor meer investeringsvolume en draagt bij aan grote nationale en internationale milieudoelstellingen zoals beperking van CO2-uitstoot.

Conceptueel bouwen: Vernieuwend bouwen kan op verschillende manieren. Wij werken aan vernieuwende manieren van projectontwikkeling en bouwen en dagen aannemers en ontwikkelaars uit om concepten te ontwikkelen die passen binnen onze doelstellingen op het gebied van betaalbaarheid en duurzaamheid.

Circulair bouwen: Voor ons is de volgende stap in het duurzaam ontwikkelen en bouwen van woningen het circulair bouwen en slopen. In het project SUPERLOCAL experimenteren en testen wij de mogelijkheden van circulair bouwen en slopen door een nieuwe levenscyclus toe te kennen aan vastgoed, materialen en waarden in het gebied Bleijerheide. Zie hiervoor www.superlocal.eu en www.iba-parkstad.nl. In hergebruik schuilen wat ons betreft de voordelen uit twee werelden, namelijk betaalbaarheid en duurzaamheid.

Huurder centraal: Binnen bovengenoemde thema’s speelt de huurder een steeds belangrijkere rol. Uiteindelijk dient de huurder altijd het voordeel te behalen van onze inzet. Over de bovenstaande thema’s treden wij dan ook steeds vroeger in processen in overleg.

3. Hoe helpen jullie de sector vooruit?

We durven het aan om vernieuwende innovatieve projecten uit te proberen en onze kennis te toetsen en over te dragen aan andere corporaties. Momenteel werken we aan SUPERLOCAL, sociaal kasteel in Bleijerheide, een IBA parkstad project. Binnen dit ‘open bron’ project werken wij aan project- en kennisontwikkeling. Dit project en de daaruit voortvloeiende kennis wordt open gedeeld met de vakwereld, onderwijsinstellingen en de maatschappij als geheel. Wij werken hierbij aan vernieuwing en flexibiliteit en laten anderen hierin delen. Een ander voorbeeld hiervan is ook reeds genoemd, namelijk ‘de bestaande wijk van morgen’.

Naast deze projecten zoeken wij de samenwerking met andere corporaties, onder andere via de C8 (een samenwerkingsverband tussen de acht grootste woningcorporaties in Limburg) en het ROW (regionaal orgaan woningcorporaties Parkstad Limburg). Daarnaast wordt bijvoorbeeld ook samengewerkt aan het transferpunt waarbinnen corporaties samenwerken als het gaat om de ontwikkeling van personeel.

4. Wat is jullie toekomstvisie voor de bestaande bouw? Wat moet de sector beter doen?

De bestaande bouw is de kernvoorraad van de corporatie. Naast het feit dat hier de grootste slag te maken is als het gaat over energie en duurzaamheid, is deze voorraad ook vaak betaalbaar. Door slim te investeren in de bestaande voorraad worden onze kernthema’s duurzaamheid en betaalbaarheid het best gediend. Dit betekent overigens niet dat wij niet nadenken over vernieuwing, wij zien op bescheiden schaal ruimte om binnen de bestaande voorraad kleinschalig te slopen en nieuw te bouwen.

De sector kan meer innovatiekracht gebruiken om op een slimme en betaalbare manier de bestaande voorraad te transformeren. Bovendien ‘moet’ de sector beter inzichtelijk maken dat grootschalige renovatie meerwaarde heeft die niet blijkt uit de marktwaarde. Deze meerwaarden zijn zeer groot op het gebied van sociaal, duurzaamheid en leefbaarheid.

5. Wat wil je zelf nog kwijt?

Een krachtige, innovatieve corporatie die de grenzen opzoekt kan heel goed ook een stabiele corporatie zijn. De corporatie moet juist in tijden dat regelgeving en procedures voortdurend veranderen, niet beknibbelen op vernieuwing en innovatie. Een flexibele corporatie is gewenst die slimme oplossingen zoekt voor hardnekkige problemen. Denken in uitdagingen en werken vanuit zelfvertrouwen.

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren