Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Artikelen

DEFG, weg ermee!

In gesprek met Frans Brouwers, teamleider Vastgoedbeheer, en Dirk Brands, specialist Duurzaamheid bij Woonmeij - 21 december 2023

Woningcorporaties mogen vanaf 2028 geen woningen meer in bezit hebben met een energielabel E of lager. Dit is vastgelegd in de Nationale prestatieafspraken. Woonmeij is samen met haar onderhoudspartners volop aan de slag om woningen met een (D), E, F, of G-label aan te pakken. Een behoorlijke opgave. Een van de verduurzamingspartners van Woonmeij is Orly & Endevoets uit Den Bosch. In 2023 gingen zij van start met het energiezuiniger maken van de eerste 70 corporatiewoningen. En er volgen nog meer.

Hoe pak je zo’n project aan en welke hindernissen moesten worden overwonnen? Bryan Endevoets (directie) en Lincy Endevoets (marketing & communicatie manager) van Orly & Endevoets gingen hierover in gesprek met Frans Brouwers (teamleider vastgoedbeheer) en Dirk Brands (specialist duurzaamheid) van Woonmeij.

Lagere woonlasten voor de bewoners


Woonmeij streeft ernaar dat alle woningen zijn voorzien van minimaal een label C. Zij gaan daarin een stap verder dan de Nationale prestatieafspraken vereisen. ‘De woonlasten van woningen met een energielabel D zijn hoog,’ vertelt Frans. ‘Daarom hebben wij ervoor gekozen om óók deze woningen te verduurzamen. Daarnaast verwacht ik dat de druk op woningcorporaties rondom verduurzaming in de nabije toekomst gaat toenemen. De kans bestaat dat de overheid er dan voor kiest om de prestatieafspraken te verruimen, met als gevolg dat ook energielabel D uitgefaseerd moet worden.’

Isoleren en comfort verbeteren


Orly & Endevoets start met een opname van de woning om te beoordelen welke maatregelen nodig zijn. Enkel glas wordt vervangen door HR++ glas. Waar nodig isoleren we de spouwmuur en het dak. Frans: ‘Voor het isoleren van de zolders hebben we gezamenlijk gekozen voor het materiaal van Isovlas. Dat is een biobased isolatiemiddel en dus extra duurzaam.’ Naast de reguliere maatregelen om het energielabel te verbeteren, worden er een aantal extra maatregelen genomen. Bryan: ‘Wij plaatsen tochtstrippen, dichten overige naden en kieren, en vervangen de rookmelders. Dat doet voor het verbeteren van het energielabel niet direct iets, maar voor het wooncomfort van de huurders wel.’’

Ontzorgen van de opdrachtgever en de bewoners

Voor de interne organisatie van Woonmeij is het een project dat erbij komt. Frans: ‘Wij hebben de keuze gemaakt om de uitfasering van de lage energielabels mee te laten liften op de trein van planmatig onderhoud. Dat lukt qua personele bezetting momenteel goed. Het is daarbij fijn dat Orly & Endevoets als verduurzamingspartner een hoop van het huiswerk naar zich toe trekt.’

Data op orde


Als je woningen gaat selecteren voor zo’n project, dan moet de data van je vastgoed op orde zijn. ‘En dat is meteen een grote uitdaging voor Woonmeij,’ stelt Frans. ‘De geregistreerde energielabels moeten kloppen en correct zijn afgemeld volgens de NTA (Nederlands Technische Afspraak).’ Bryan vult aan: ‘De verandering in de berekeningsmethodiek van energielabels heeft veel achterstand opgeleverd. Daardoor kloppen veel energielabels niet meer.’’Frans legt uit: ‘Daarom werken wij met een zogenaamd pre-label. Op basis van de nieuwe rekenmethodiek is er een pre-label bepaald. Die worden vervolgens gecontroleerd tijdens nieuwe woninginspecties. Dat kan betekenen dat een woning die nu energielabel D heeft, onder de nieuwe rekenmethodiek energielabel C heeft. Andersom kan natuurlijk ook. Die vastgoeddata geeft dus een onzekere factor voor het bepalen van de aanpak van de verduurzaming van deze woningen. Dat is een van de redenen om het project te benaderen als een serie van één. Ons bezit is versnipperd, niet alleen vanwege de locatie, maar ook kwalitatief.’

Tevreden bewoners

Als je werkzaamheden uitvoert in bewoonde staat, dan moet je dat zorgvuldig afstemmen met de bewoners. Dit legde Woonmeij volledig in handen van Orly & Endevoets. Lincy vertelt: ‘Onze bewonersconsulent Inge belt de huurders na de uitvoering van de werkzaamheden op om te vragen of het goed is verlopen. Die cijfers zijn tot op heden echt heel hoog en positief. Wij hebben gemiddeld een dikke 8,5 ontvangen. Voor huurders is het fijn dat de overlast redelijk beperkt blijft en van korte duur is, maar het comfort van de woning is direct hoger. Daarnaast levert het voor de huurder een verlaging van de woonlasten op. Dat is natuurlijk fijn!’

Goede samenwerking

Wat is vanuit Woonmeij de belangrijkste tip voor andere woningcorporaties die nog zoekende zijn naar de invulling van deze prestatieafspraak? Dirk: ‘Wij hebben voor deze opgave geen gigantisch beleidsstuk weggezet; je wilt gewoon snelheid maken en niet verzeild raken in lange beleidsstukken.’’Frans knikt instemmend: ‘Kijk naar de opgave, hou die tegen het licht en onderzoek waar je die in het bestaande proces kunt onderbrengen. Als je de prestatieafspraken plat slaat, dan is het niet zo ingewikkeld. Met een proactieve verduurzamingspartner die initiatief neemt, kan je dan snel stappen zetten.’

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Renda en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren