Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Artikelen

De woonwensen van senioren

Marylo Verhagen - 6 november 2018

De 'senioren' van nu zitten allang niet meer verscholen achter de geraniums op bezoek te wachten. Veel 65-plussers staan nog volop in het leven. Woningcorporatie Area heeft sinds mei dit jaar een Seniorencoach, die onderzoekt hoe het woningaanbod beter aan kan sluiten bij de wensen van deze doelgroep.

Een groot deel van de bewoners van woningcorporatie Area behoren tot de doelgroep ‘senioren’. Op dit moment is 30% van de bewoners 65 jaar of ouder, en 50% van de bewoners 55 jaar en ouder. Naar verwachting zal de groep ouder wordende bewoners de aankomende jaren aanzienlijk groeien en zal de doelgroep 65+ in 2040 het hoogste zijn. Vanuit landelijk beleid moeten mensen langer zelfstandig thuis wonen en vaak willen mensen dit zelf ook. Deze veranderingen vragen om een nieuwe aanpak, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen van senioren.

Om hier invulling aan te geven stelde Area in mei dit jaar een Seniorencoach aan: Marylo Verhagen. Verhagen gaat vanuit haar functie in gesprek met ouder wordende bewoners. Zo hoopt ze erachter te komen wat hun wensen zijn. “De doelgroep senioren bestaat uit vitale mensen, maar er zijn ook steeds meer kwetsbare mensen met lichamelijke of psychische beperkingen. En sommige bewoners zijn nu nog vitaal, maar worden mogelijk in de toekomst kwetsbaar. In wat voor soort woonvormen willen al deze mensen wonen? Sluit hun huidige woonsituatie ook aan wanneer de omstandigheden veranderen en zijn mensen hierop voorbereid? Dat zijn vragen waar ik mee bezig ben.”

Bewonersonderzoek

Middels een bewonersonderzoek gaat Verhagen op zoek naar antwoorden om zo beter inzicht te krijgen in de wensen van de groeiende groep bewoners. Onderdeel van het bewonersonderzoek is het voeren van koffiegesprekken met diverse bewoners. In deze gesprekken wil Verhagen inventariseren wat hun woonwensen zijn en hoe hun levensstijl is. ’’Als voorbereiding op deze gesprekken heb ik met collega’s van verschillende afdelingen gesproken over wat we graag willen weten. Hoe kijken bewoners naar hun eigen toekomst? Wat kunnen zij hierin zelf betekenen en wat kunnen wij vanuit Area faciliteren? Hoe ervaart iemand zijn buurt, wat vinden ze van hun woning, welke ruimtes worden het meeste gebruikt? Juist samen met bewoners bedenken wat nodig is, is in mijn ogen het uitgangspunt voor goed wonen”, aldus Verhagen.

Eind augustus vonden de eerste gesprekken plaats, met een aantal willekeurig gekozen bewoners (70+) uit Veghel-Zuid en Hoevenseveld in Uden. ”In deze gesprekken merk ik dat veel bewoners vragen hebben over de geschiktheid van de woning naarmate ze ouder worden. De huidige woning is lang niet altijd afgestemd op de woonwensen van bewoners. Ook kan de situatie zodanig veranderen dat het leven in de huidige woning niet meer mogelijk is. Ouder worden kan verschillende uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Denk bijvoorbeeld aan dementie, eenzaamheid en mobiliteit. Het is fijn als we hier rekening mee kunnen houden, niet alleen door ons woningaanbod hierop in te richten, maar ook door te zorgen voor een geschikte leefomgeving”, vertelt Verhagen.

De een-op-een-gesprekken in de thuisomgeving leveren ook verrassende inzichten op. Verhagen: “Zo kwam ik erachter dat mensen de sociale cohesie missen in de wijk. Vroeger had iedereen kinderen en kwamen mensen elkaar tegen bij de speeltuinen in de buurt. Inmiddels zijn die kinderen uitgevlogen en ontmoeten mensen elkaar niet zomaar meer. Ik merk dat sommige mensen wel behoefte hebben aan contact, maar dat ze dit contact zelf niet per se opzoeken. Mensen zijn gehecht aan hun buurt en willen vaak alleen verhuizen als het echt niet meer gaat.”

Marylo Verhagen in gesprek met een bewoner over haar woonwensen. Beeld: Area.

Mensen zijn gehecht aan hun buurt en willen vaak alleen verhuizen als het echt niet meer gaat.

Marylo Verhagen

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Renda en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren