Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Column - De kracht van samenwerking

19 juni 2023

De woonwijk is een plaats die, in positieve zin, moet bijdragen aan de gezondheid, het woonplezier en het welzijn van de bewoners. De woonwijk moet voldoen aan de huidige eisen en wensen van de bewoners.

Anderzijds moeten de wijken ook gaan voldoen aan de (toekomstige) eisen die worden gesteld in de verschillende duurzaamheidsagenda’s, zoals dit onder andere is vastgelegd in het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. Voor de verduurzaming van de woningen en gebouwen in de wijken zijn energievoorzieningen als warmtepompen, warmtenetten, all-electric systemen, de alternatieven voor de huidige energiebronnen.

Veelal zijn we actief met een complexgerichte aanpak, waarbij de focus vooral op het complex ligt en in mindere mate op de omgeving. De sociale, maatschappelijke, financiële en technische aspecten en consequenties van een renovatie en verduurzaming op complexniveau zijn overzichtelijk.

Op wijkniveau neemt het aantal belanghebbenden toe. We hebben dan te maken met corporatiewoningen, particulier eigendom, VvE’s, scholen, zorginstellingen, bedrijven, enzovoorts. Daarnaast zijn er meerdere instanties als provincie, gemeente en netwerkbeheerders met toekomstplannen en een warmtevisie voor de wijk. Dit maakt een wijkgericht aanpak anders dan een complexgerichte aanpak, maar zeker niet minder kansrijk. Sterker nog, een wijkgerichte aanpak biedt volop kansen. Hierbij valt onder andere te denken aan waterbuffering, waarmee we periodes van zowel extreme regenval als van extreme droogte kunnen opvangen. Een andere kans is het tegengaan van hittestress in de wijk, door middel van meer groen in de woonwijk en aangepaste kleuren van gevels en daken.

Bouwbedrijven hebben zich ontwikkeld van projectontwikkelaar naar wijkontwikkelaar.

Naast deze technische- en verduurzamingsopgaven, liggen er bij een wijkgericht aanpak ook sociale opgaven. Dit houdt in dat de bewoners en gebruikers van de wijk al in een vroegtijdig stadium moeten worden betrokken in de plannen én de besluitvorming als het gaat om een wijkgerichte verduurzaming. De bewoners en de gebruikers van de wijk moeten invloed kunnen uitoefenen op de plannen. Dit vraagt meer dan het behalen van de participatiegrens.

De wijkgerichte benadering wordt succesvol als de verschillende opgaven (milieu, sociaal, technisch, financieel, leefbaarheid, veiligheid en welzijn) worden gecombineerd; de kracht van samenwerking.

Dit vraagt om goede kennis van de wijk, haar bewoners en haar gebruikers. Deze kennis is essentieel voor een succesvolle wijkgerichte aanpak.

In deze editie van Renda tref je een aantal artikelen aan waaruit blijkt dat Renda Partners een duidelijk bredere scope hebben dan alleen de technische complexgerichte benadering. Uit de artikelen blijkt dat de behoeftes in wijk (zoals demografische ontwikkelingen die vragen om kleinere woningen, of een compleet nieuwe woonvorm) worden gebruikt in combinatie met de verduurzamingsopgave. Ook lees je dat bouwbedrijven zich hebben ontwikkeld van projectontwikkelaar naar wijkontwikkelaar, waarbij rekening wordt gehouden met de alle eerdergenoemde facetten bij de verduurzaming van een wijk.

Wanneer het lukt om de koppeling te maken tussen de verduurzamingsopgave, de sociale opgave en de technisch opgave, dan is de wijkgerichte benadering dé manier om de verduurzamingsopgave op een succesvolle manier te versnellen. Dit alles in het belang van de bewoner en de gebruiker van de wijk.

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.
Gluren bij de buren

Duurzaamheid zit in 3 facetten bij deze 'buurman': in innovatie, in sociale en duurzame inzetbaarheid en in grondstoffen. 

Sluit gratis online aan

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren