netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

De grote draagvlakquiz

di 6 nov 2018

De aanwezigen bij de deelsessie van Mitros mogen allen als fictieve medewerkers van woningcorporatie 'Het Vögelhuisje' deelnemen aan de 'grote draagvlak quiz'. Tijdens de quiz blijkt dat niet één antwoord het juiste is. Het contrast tussen de aanwezigen zorgt voor een kleurrijke sessie.

Het thema van de dag is de identiteit van de bewoner. Maar wat is dat nu eigenlijk, identiteit? Als ijsbreker mogen de deelnemers in de sessie van Mitros kiezen tussen tegenstellingen over één van de quizmasters, in dit geval Esther Nieuwenhuizen. Heeft ze een kat of een schildpad? De aanwezigen mogen stemmen en ze blijken er flink naast te zitten. “Het blijkt lastig om aan de buitenkant de identiteit van een bewoner te zien en stigmatisering blijft aan de orde van de dag”, vertelt Rosa de Klein, wijkconsulent bij Mitros.

“Het draait bij deze quiz om draagvlak creëren bij bewoners. Hoe houd je rekening met bewoners? Zodra je zeventig procent draagvlak behaalt, middels goede antwoorden in de quiz, ben je geslaagd. Dit betekent dat zeventig procent van de aanwezigen hetzelfde antwoord dient te geven”, legt De Klein uit. De eerste vraag zorgt al voor flink wat meningsverschillen: het projectteam wil renoveren en een eerste indicatie van de werkzaamheden is gemaakt. Hoe communiceer je voor het eerst met de bewoners? De een vindt een bewonersbijeenkomst het beste idee, de ander een papieren nieuwsbrief. “Niet iedereen komt naar de bijeenkomst, met een nieuwsbrief bereik je echt iedereen”, vertelt een deelnemer.

Rosa de Klein (l) en Esther Nieuwenhuizen van Mitros doen de grote draagvlakquiz.

70% van de deelnemers moeten het juiste antwoord geven.

De deelnemers zijn druk in gesprek met elkaar.

Specifieke casus

De quiz zorgt voor interessante discussies over uiteenlopende onderwerpen. Zo gaat het over verduurzaming, het oprichten van een bewonerscommissie en hoe om te gaan met een starre bewonerscommissie. Ook komen specifieke casussen aan bod. Zo wordt een voorbeeld geschetst van een renovatie. Een bewoner heeft zelf een dure nieuwe keuken geplaatst in de woning. Tijdens de renovatie moet de keuken eruit en wordt een standaard keuken teruggeplaatst. Bied je deze bewoner een keuken van hetzelfde bedrag als de keuken die hij zelf plaatste of krijgt ook deze bewoner een standaard keuken? Opnieuw komen verschillende meningen aan bod. “Compenseer door hem een keuken met dezelfde waarde als de oude te geven. Deze bewoner koos zelf niet voor de renovatie”, is een van de geluiden. “Je krijgt wel scheven gezichten op die manier”, vult een ander aan.

Esther Nieuwenhuizen voerde een onderzoek uit bij 33 corporaties en verteld na elke vraag wat er uit dit onderzoek naar voren kwam. Ook vertelt ze over haar eigen ervaringen. Na een deelsessie vol vernieuwende inzichten sluit ze af met de uitslag: ‘’Jullie hebben 83% draagvlak behaalt en zijn als corporatie ‘Het Vögelhuisje’ ruim geslaagd! Het project kan van start gaan.”

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Kom je ook naar de Dag van de Bewoner?

Dompel je op 14 november  onder in de wereld van bewonerscommunicatie aan de hand van inspirerende voorbeeldcases en discussies met medevakgenoten.

Bekijk het programma

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren