Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Columns

De corporatiewereld in spreadsheets

Jan Kammeyer
Sinds het verschijnen van het Woonakkoord worden we met grote regelmaat getrakteerd op  rapporten van adviesbureaus, onderzoeksinstellingen en corporaties die hun nek uitsteken. Ze tonen aan dat de vooronderstellingen van Blok bij de gestelde maatregelen kloppen of juist niet. Het lijkt eigenlijk alleen nog maar om de vraag te gaan of de verhuurdersheffing, in relatie tot het voorgestelde huurbeleid, is op te brengen. Knappe rapporten: de corporatiewereld in een paar spreadsheets.

Maar de uitkomst van de rekenmodellen lijkt een doel op zich te worden. Over de maatschappelijke effecten van de gestelde maatregelen zijn de rapporten minder helder. Bewegingen in de woningmarkt en beleidseffecten in relatie tot de economische en daaraan gerelateerde inkomensontwikkeling, waren altijd al moeilijk te voorspellen. Maar door het spelen met de hoogte van de bedrijfslasten lijken de auteurs nu goud in handen te hebben.

KPMG bijvoorbeeld voorspelt in een trendanalyse dat de meerderheid van de woningcorporaties de komende acht jaar de bedrijfslasten met 25 procent wil terugbrengen. Dat levert 1,5 miljard euro op, nog maar 200 miljoen te gaan. Het rapport ‘De regie-corporatie’ (1 februari 2013) brengt de kosten van de woningcorporatie terug tot 50 procent. De analyse die wordt geleverd bevat zelfs het aantal benodigde laptops die een dergelijke corporatie nodig heeft. Ik mis eigenlijk nog een specificatie van de representatiekosten en de kantoorbenodigdheden. Hoeveel prullenbakken heb je nu echt nodig?

Bij het sturen op een efficiënte bedrijfsorganisatie hebben corporaties in het verleden veel steken laten vallen. Het is goed dat er nu aan wordt gewerkt. Corporaties zijn werkzaam in het publieke domein, daar hoort een sobere bedrijfsvoering bij.  In de zoektocht naar een efficiënte bedrijfsorganisatie mis ik echter nog te veel een afwegingskader met betrekking tot het type maatregelen, in relatie tot de beoogde maatschappelijke effecten. Dat, terwijl in de praktijk op een aantal gebieden de voorbeelden al voor het oprapen liggen.

Denk bijvoorbeeld aan de effecten van ketenintegratie in de bouw. Ik zie steeds meer mooie resultaten van projecten. In de Futura-omgeving proberen we op basis van ervaringen van deelnemers en partners innovatie te versnellen. Het gaat daarbij steeds om het streven om de beperking van de (faal)kosten te verbinden met een hoge(re) kwaliteit en klantwaardering. De corporatie zelf werkt in realisatie van de projecten efficiënter. En bovendien wordt  met een hoge kwaliteit en klantwaardering nu, op termijn ook een meer duurzame en efficiënte bedrijfsvoering bereikt.

Maar er valt meer te verkennen. Hoe kunnen corporaties hun bedrijfsvoering meer differentiëren? Huurders(groepen) zijn niet gelijk. De bedrijfsvoering zou uiteen kunnen lopen van lichte vormen van facilitering in gradaties van zelfbeheer, tot het organiseren van het wonen voor kwetsbare groepen. Dat zou toch financiële ruimte op moeten leveren om bijvoorbeeld nieuwe coöperatieve vormen van wonen te faciliteren.

Ik kijk al uit naar de onderzoeksrapporten en de bijbehorende spreadsheets.

Directeur van Futura

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.
Is de circulaire weg die jullie ingeslagen zijn de juiste?

Sluit 6 oktober aan en praat mee

Klik voor meer

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren