Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Columns

Stap over je eigen schaduw heen!

'thuis heeft, met input van stakeholders en de huurdersraad, in 2015 haar strategische keuzes herijkt. Er is nadrukkelijk gekozen voor betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Daarbij hebben we de volgende focuspunten benoemd: klant centraal, kostenbewustzijn, duurzaamheid en data op orde. Deze focuspunten behoren tot het DNA van 'thuis. Bij al het handelen zijn medewerkers elke dag bezig, hoe ze vanuit kaders op een eigen wijze en vanuit hun eigen invloedssfeer invulling geven aan dit DNA om de doelen te bereiken.   

Om maximaal resultaat te behalen betekent dat: medewerkers in hun kracht zetten. Denkkracht is daarbij belangrijker dan positie-denken. Voor leidinggevenden betekent dat: niet overal iets van vinden, loslaten en accepteren dat medewerkers fouten maken. Een medewerker die geen fouten maakt, heeft niet goed gefunctioneerd. Die heeft de grenzen onvoldoende opgezocht.

Deze aanpak heeft het afgelopen jaar bij 'thuis tot zeer mooie resultaten geleid. Als bekrachtiging van deze werkwijze hebben we begin 2016 onze werkwijze vastgelegd in een 'manifest leiderschap 'thuis', waarin expliciet is benoemd dat fouten maken mag.

Samenwerken

Het kan echter nog beter. Namelijk als je niet alleen de medewerkers binnen de eigen organisatie in hun kracht zet, maar ook de stakeholders, huurders, collega-corporaties en leveranciers. Door samen te werken, worden de resultaten nog mooier.

De voorbeelden spreken voor zich. De knoppensessies van 'thuis met gemeenten en de huurdersraad bij de strategische herijking, diverse ketensamenwerkingsprojecten van 'thuis, het gezamenlijke woonruimteverdelingssysteem Wooniezie binnen Stedelijk Gebied Eindhoven, de gemeenschappelijke aanpak van het cv-contractonderhoud door 'thuis en Woonbedrijf.

'thuis wil dit nog verder uitbouwen. Hoe kunnen we ons maximaal laten beïnvloeden door onze stakeholders, huurdersraad, collega-corporaties en leveranciers en samen richting en invulling geven aan onze strategische doelen vanuit ons DNA?

Kwetsbare opstelling

Dit vraagt een kwetsbare opstelling, niet het eigen belang boven het gemeenschappelijk belang stellen, geen haantjesgedrag, elkaar het succes gunnen, samen leren en successen delen. Een oud leidinggevende zei 25 jaar geleden tegen mij: ?Jouw succes is mijn succes?. Hij was zijn tijd ver vooruit!

Dat geldt niet alleen binnen organisaties, maar ook tussen samenwerkingspartners. Als wij echt van betekenis zijn voor onze klanten, dan is een succes een gedeeld succes van hen, van onze partners en van ons. Dit betekent voor leveranciers niet op voorhand contracten van 15 jaar, samenwerken kan echter wel leiden tot contacten langer dan 15 jaar.

Leveranciersdag 'thuis

Op 13 oktober 2016 delen we met 140 van onze leveranciers onze visie, gaan we het gesprek daarover aan en laten ons beïnvloeden. We zoeken de breedte, dus nodigen ook de notaris uit, die per jaar 100 koopcontracten afsluit, en onze ICT-leverancier.

De centrale vraag is hoe we samen het verschil maken en elkaar positief blijven verrassen. Het klinkt simpel, het is echter geen kunstje, het moet in je DNA zitten. Ik ben benieuwd wie er over zijn eigen schaduw heen stapt.

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.
Wil jij klaar zijn voor een circulaire toekomst?

Kom dan naar de Dag van de Circulariteit. We trappen af op 15 april met een online kick-off.

Meld je nu aan

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren