Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Circular Housing Asset Renovation and Management

7 april 2020

In project CHARM, dat staat voor 'Circular Housing Asset Renovation and Management', voeren vier woningcorporaties uit Nederland, België, Engeland en Frankrijk een aantal demonstratieprojecten uit. Bij deze projecten worden ook circulaire renovatie- en nieuwbouwstrategieën uitgevoerd. Strategieën die inzetten op het optimaliseren van het (her)gebruik van materialen en bouwdelen, en op de demonteerbaarheid van bouwdelen voor toekomstig hergebruik.

Tekst: Peter Hoogeweg

CHARM werkt aan het optimaliseren van hergebruik van materialen en bouwdelen in renovatie- en nieuwbouwprojecten in de sociale woningbouw. Het project demonstreert dat downcycling van gebruikte materialen kan worden tegengegaan door innovatieve werkwijzen in de bouwsector. Door simpelweg te laten zien dat ‘bouwafval’ kan worden hergebruikt – in combinatie met het (gratis) verstrekken van de informatie over de gevolgde strategieën in de demonstratieprojecten – willen de partners van CHARM een versnelling teweegbrengen in het bewustzijn van circulariteit bij woningbeheerders.

Demonstratieprojecten in Nederland, België, Engeland en Frankrijk

Er zijn vier woningcorporaties die demonstratieprojecten uitvoeren: Zonnige Kempen, Paris Habitat, Accord en Woonbedrijf. Zonnige Kempen uit Westerlo (België) heeft haar hoofdkantoor op een circulaire wijze gerenoveerd. Het interieur van het hoofdkantoor is ontworpen door Rotor en bestaat uit hergebruikte materialen. De oplevering van het kantoor was begin 2020. De opgedane kennis en ervaring wordt nu meegenomen bij het circulair renoveren van 40 sociale huurwoningen. Zonnige Kempen wil de renovatie gefaseerd uitvoeren door ‘versleten’ bouwdelen te slopen, deze op de bouwplaats te verbeteren (‘upcycling’) en deze weer in andere woningen van het project toe te passen.

Paris Habitat uit Frankrijk is – in nauwe samenwerking met de gemeente Parijs – bezig met het verduurzamen van haar woningbezit. Project Caserne de Reuilly is het inspiratieproject, waarin de eerste ervaringen zijn opgedaan met het hergebruik van (bouw)materialen en het gebruik van een eigen materiaaluitwisselingsplatform. In de komende jaren gaat Paris Habitat ruim 1000 vooroorlogse woningen circulair renoveren in 10 binnenstedelijke bouwprojecten.

Woningcorporatie Accord uit Birmingham in Engeland werkt aan de realisatie van 12 plastic-vrije woningen. De ambitie hierbij is het reduceren van de hoeveelheid plastic die wordt gebruikt in bouwdelen en bouwproducten, denk aan dampremmende lagen, bedrading en wandcontactdozen. De houten woningen worden industrieel gebouwd door de eigen fabriek Local Homes.

In Eindhoven bouwt Woonbedrijf 18 nieuwbouwwoningen in het project genaamd ‘Glaskring’. De toekomstige bewoners zijn vanaf het begin van het project nauw betrokken bij de bouw van hun circulaire huurwoning, zoals: het ontwerp, de materiaalkeuze en de indeling van de woningen. De materialen zijn zoveel mogelijk afkomstig uit het woningbezit van Woonbedrijf of bio-based. De woningen worden bovendien modulair gebouwd, zodat deze op termijn verplaatst kunnen worden naar een andere locatie. De woningen worden rond december 2020 opgeleverd. Woonbedrijf werkt samen met Inbo, 12N Urban Matters, Stam + De Koning, De Groot Vroomshoop, Baetsen en Van Liempd.

Het netwerk van CHARM

CHARM is een samenwerkingsproject van diverse partijen, werkzaam in of gelieerd aan de (sociale) huisvesting. TU Delft leidt het project en trekt samen op met diverse kennisinstituten en (overheids)organisaties om een volgende stap te zetten naar een 100% circulaire bouwwereld.

Dag van de Circulariteit

CHARM zal een van de deelsessies verzorgen op de Dag van de Circulariteit. In deze sessie ligt de nadruk op samenwerken aan circulaire projecten, met de nadruk op de woningcorporatie die een circulaire renovatie nastreeft. Hoe formuleer je circulaire ambities, hoe geef je deze vervolgens vorm, hoe selecteer je partijen om mee samen te werken en hoe kom je tot een concreet plan? Naast deze vragen komen ook een aantal buitenlandse projecten aan bod en kijken we hoe je deze kunt vertalen naar de Nederlandse markt. Ga voor meer informatie naar www.renda.nl/dvdc

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren