netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Andere manier van contacten

ma 20 mei 2019

Bewonerscommunicatie is hot. Er zijn tal van manieren: brieven, bewonersavonden, keukentafelgesprekken. De ene methode werkt beter dan de andere, maar er zijn altijd bewoners die niet of nauwelijks reageren. Hoe kun je hen toch betrekken bij een renovatie? Dit onderwerp stond centraal tijdens de Renovatiebeurs op 16 mei.

Met een zeer ongebruikelijke act werd de sessie afgetrapt. Bezoekers werden verwelkomd door een min of meer menselijk ogend figuur, compleet gehuld in vormeloos zwart. Deze figuur zocht contact met de bezoekers, door ernaast te gaan zitten of ze aan te raken. “Ik wil mensen laten voelen hoe het is om met een anonieme, gezichtsloze entiteit te communiceren. Hoe ongemakkelijk het is als je elkaar niet kent, geen werkelijk contact maakt. Dat gaat twee kanten op: zowel voor bewoners die communiceren met een anonieme organisatie, als voor een organisatie die geen idee heeft wie die bewoners zijn”, vertelt kunstenaar en theatermaker Dorot Szobcyk, die in het pak zat. Al met al een confronterende act. “Je weet niet hoe je moet reageren, geen idee wat zo iemand van je wil. Ik probeerde het maar een beetje te negeren”, aldus een deelnemer.

Vervolgens vertelt Szobcyk samen met Wikke Peters over de rol die de creatieve industrie kan spelen in het versoepelen, verzachten en aanjagen van het contact met bewoners. “Kunst kan mensen verrassen, ontroeren, of anders laten kijken. Door op een andere manier contact te maken bereik je mensen die je met een brief niet bereikt. Bovendien komen kunstenaars zonder agenda een buurt in. Alle antwoorden die ze vinden zijn goed. En dat levert voor een corporatie een berg aan bruikbare informatie over een buurt op”, vertelt Peters.

Bewoners bereiken

Als voorbeelden van een creatieve manier om mensen te bereiken noemt Peters de OneMinuteHoliday voor expats en arbeidsmigranten en een koekjesbaksessie in de portieken van een complex, met daarbij een uitnodiging even aan te schuiven aan de keukentafel. En samen met Szobcyk werkte Peters aan een project in de buurt Drents Dorp in Eindhoven, in opdracht van woningcorporatie Woonbedrijf. “Onze opdracht was tweeledig: enerzijds achterhalen welke wensen er in de buurt leefden rondom het op handen zijnde groot onderhoud, anderzijds het versterken van de sociale cohesie. We organiseerden buurtbijeenkomsten op straatniveau, telkens bij een bewoner thuis. Daarnaast organiseerden we tientallen projecten waarin we de buurt samenbrachten. Zoals bijvoorbeeld de Dieren Road Show, een theaterfestival rondom de eigen huisdieren van mensen. Of het Eindejaarsdiner, met als thema liefde, waarin de buurt elkaar op grappige wijze leerde kennen. Dit alles zorgde voor meer verbinding en breed gedragen onderhoudskeuzes in de buurt.”

Ook Renda partners Cobee en Renovatieplanner kwamen aan het woord. Beide partijen maken een app, die je de gelegenheid geeft om persoonlijk en op maat met huurders te communiceren, en toch op grote schaal te werken. Cobee heeft een vertalingstool toegevoegd aan haar bewonerscommunicatie-app. Hierdoor kunnen mensen die de Nederlandse taal niet spreken zich toch verstaanbaar maken. En andersom kan de aannemer ook zorgen dat zijn boodschap goed aankomt. Ook de Renovatieplanner liet zien dat bewonerscommunicatie makkelijk te integreren is in het operationele proces van de aannemer. Door onder andere contactmomenten en bewonerskeuzes vast te leggen in de app kan er op maat gecommuniceerd en gerenoveerd worden.

Reacties

bekijk ook

Nieuws

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren