netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

Aantal verkochte woningen stabiel

di 7 nov 2017

Het aantal verkochte woningen in Nederland is op een stabiel niveau gekomen. Dit blijkt uit de Monitor Koopwoningmarkt van het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB, onderdeel van de Faculteit Bouwkunde aan Technische Universiteit Delft.

In het derde kwartaal van 2017 werden bijna 41.000 woningen verkocht. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het aantal verkochte woningen in het derde kwartaal van 2016. De gemiddelde verkoopprijs van alle verkochte woningen is in het derde kwartaal van 2017 9,7% hoger dan vorig jaar. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland kennen de grootste krapte op de koopwoningmarkt. Daardoor lopen deze provincies voorop in het herstel van de koopprijzen.

Koopwoningmarkt onder druk

Door de gunstige economische ontwikkelingen en de lage hypotheekrente blijft de vraag naar koopwoningen groot, terwijl het aanbod van de woningen die te koop staan de laatste jaren snel is afgenomen. Dit leidt tot een aanhoudende prijsstijging, waardoor de betaalbaarheid van koopwoningen verder afneemt. Verwacht wordt dat de hypotheekrente zal stijgen en het woningaanbod afneemt. Dit zorgt voor minder vertrouwen in de koopwoningmarkt bij nieuwe instromers.

Monitor Koopwoningmarkt

De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen BKR, Centraal Bureau voor de Statistiek, Hypotheken Data Netwerk, Nederlandse Vereniging van Makelaars, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en Vereniging Eigen Huis. De Monitor Koopwoningmarkt wordt elk kwartaal gepubliceerd.

Reacties

Copyright 2018 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren