netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

7 Megaton CO2-reductie in de gebouwde omgeving

woe 28 feb 2018

De CO2-uitstoot moet in 2030 met 49% teruggedrongen zijn. Dat staat in het Klimaatakkoord, waarvoor afgelopen vrijdag, 23 februari, het startschot werd gegeven. Aan vijf sectortafels, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik, elektriciteit en industrie, worden plannen gemaakt voor de CO2-reductie. Diederik Samsom is benoemd als voorzitter voor de sector gebouwde omgeving.

De gebouwde omgeving is goed voor ruim 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Hiervoor wordt circa 90% aardgas gebruikt. Richting 2050 zal de gebouwde omgeving volledig CO2-arm moeten zijn. Dit betekent dat er gemiddeld 200.000 woningen en andere gebouwen per jaar aardgasvrij gemaakt moeten worden. De gebouwde omgeving dient een reductie van 7 Megaton te bewerkstelligen om te zorgen voor een totale reductie van 49% CO2 in 2030. Om kosten te beperken is het verstandig om natuurlijke renovatiemomenten aan te grijpen door de woning meteen voor te bereiden op 2050 in plaats van nu op 2030 en later op 2050. 

Wijkgerichte aanpak

Bij de invulling van de klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving ligt een regierol voor gemeenten op het gebied van aardgasvrije buurten en wijken. In 2018 wordt gestart met grootschalige proeftuinen, onder andere in Groningen en Rotterdam-Zuid, om wijken aardgasvrij te maken. In deze proeftuinen wordt een wijkgerichte aanpak vormgegeven, gericht op opschaling, kostenreductie, het koppelen met andere opgaven en het faciliteren van burgers en bedrijven. Betaalbaarheid en draagvlak bij bewoners en huurders vormen belangrijke aandachtspunten. Woningcorporaties die investeren in verduurzaming komen in aanmerking voor een korting op de verhuurdersheffing.

Warmterecht

Tevens wordt de aansluitplicht op het gasnet vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een toereikende aansluiting op bijvoorbeeld een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet. Voor de invulling van dit warmterecht zal een reductie van de warmtevraag via efficiëntiemaatregelen en isolatie noodzakelijk zijn. Hiermee hebben de maatregelen in de gebouwde omgeving een belangrijke relatie met de elektriciteitssector en met de beschikbaarheid van hernieuwbare warmte en/of hernieuwbaar gas.

Beoogde resultaten

Het Klimaatakkoord heeft de volgende beoogde resultaten:

  • Afspraken om 30.000-50.000 woningen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken voor het einde van de kabinetsperiode.
  • Afspraken om tijdige opschaling en kostenreductie te realiseren bij het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.
  • Afspraken over de benodigde infrastructuur om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving te ondersteunen.
  • Afspraken over de invulling van de regionale en de gemeentelijke regierol om richting 2050 te komen tot een aardgasvrije gebouwde omgeving

De afspraken op hoofdlijnen moeten al voor deze zomer klaar zijn. Volgens de planning volgt de uitwerking tot concrete maatregelen in de tweede helft van 2018. De uitvoering van het Klimaatakkoord start in 2019. 

Reacties

Copyright 2018 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren