Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

50 ideeën voor een mooier Nederland

21 april 2021

Vandaag, op World Creativity Day, presenteert de Bedenktank een ideeënbundel met 50 ideeën voor Nederland. De Bedenktank is een open groep welwillende burgers die hun denkkracht en creativiteit hebben ingezet voor een mooier Nederland, rondom thema's die spelen in de samenleving, zoals de woningmarkt, gezondheid, eenzaamheid en inclusiviteit. De bundel wordt in Den Haag overhandigd aan Tweede Kamerleden.

De Bedenktank is een open groep betrokken mensen. Geen experts, geen wetenschappers, geen mensen op een machtige positie. Betrokken mensen die hun creatieve denkkracht wilden inzetten voor ons land. Door meer dan 100 mensen is er over 10 thema's gebrainstormd. Meer dan 1500 ideeën zijn er bedacht. Een selectie van 50 ideeën is beschreven in de ideeënbundel "Wat nou als... 50 ideeën voor Nederland". Het zijn allemaal ideeën om Nederland een beetje leuker, liever, inclusiever, gezonder, gelijkwaardiger, kansrijker, betaalbaarder, emotioneel rijker, psychisch gezonder en gelukkiger te maken. Kortom, ideeën voor meer Bruto Nationaal Geluk.

De 10 thema's:

  1. Het kansrijke kind: Hoe zorgen we ervoor dat elk kind alle kansen krijgt om zijn eigen unieke ik tot volle bloei te laten komen?
  2. De verbonden generaties: Hoe kunnen we de verschillende generaties meer met elkaar in contact brengen?
  3. Prettig en betaalbaar wonen: Hoe kunnen we iedereen prettig en betaalbaar laten wonen? En hoe kunnen we het huidige aantal woningen beter benutten?
  4. De gelukkige buurt: Hoe kunnen we in buurten het gemiddelde geluk van buurtbewoners vergroten?
  5. De modern werkende mens: Wat heeft de modern werkende mens nodig om optimaal te kunnen functioneren op een arbeidsmarkt die voortdurend in beweging is?
  6. De gezonde mens: Hoe kunnen we gezond en gelukkig oud worden? En hoe zorgen we voor een verantwoorde leefstijl in wijken en buurten?
  7. De inclusieve samenleving: Hoe creëren we een samenleving waarin elk mens veilig en open zichzelf kan zijn?
  8. De leidende burger: Hoe kunnen we de invloed van burgers vergroten op de lokale en landelijke politiek?
  9. Verbinding met de ander: Hoe zorgen we voor een eenzaamheidsvriendelijke wereld? En hoe kunnen we echte verbindingen met elkaar aangaan?
  10. De doodnormale dood: Hoe zorgen we ervoor dat de dood een bespreekbaar onderdeel van het leven wordt?

Binnen de thema's 'de verbonden generaties', 'prettig en betaalbaar wonen', 'de gelukkige buurt' en 'de inclusieve samenleving' lees je ideeën die interessant zijn voor het werkveld van de professionals in de sociale woningbouw. Maar neem zeker ook eens een kijkje bij de ideeën voor een van de andere thema's.

Download hier de bundel "Wat nou als... 50 ideeën voor Nederland"

Het denken oprekken

Creatief denker Marijke Krabbenbos heeft in het najaar van 2020 de Bedenktank geïnitieerd. “We laten in Nederland veel creativiteit onbenut. In de Haagse denktanks zitten vaak experts, maar kennis brengt je lang niet altijd tot creatieve ideeën. Creatief denken wel. Dat wilden we laten zien. In onze bedenktank mocht iedereen, die dat wilde, meedoen.”

Krabbenbos: "Met de Bedenktank willen we Den Haag en Nederland van frisse ideeën voorzien voor een tiental grote thema’s. Want elke verandering begint bij een idee. De ideeën hoeven niet direct uitvoerbaar te zijn. Met deze ideeënbundel wil de Bedenktank met name inspireren, laten zien wat creatief denken kan opleveren en “het denken oprekken”. Het denken van onze leiders, de beleidsmakers, politici en ambtenaren. Ideeën die meteen uitvoerbaar zijn, mogen natuurlijk direct opgepakt worden. Alle ideeën zijn voor iedereen. Wil je een idee direct oppakken, doen!"

De Bedenktank is een project zonder geld. Iedereen deed mee vanuit eigen energie en motivatie. Krabbenbos: “In deze lastige tijden is het heerlijk om met positieve mensen mooie en originele dingen te bedenken. Er is zoveel meer mogelijk. Het levert naast inspiratie ook energie en nieuwe verbindingen tussen mensen op.”

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren