Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Thema's

Thema's

Renda thema's

Renda kiest voor een thematische aanpak. Wij denken dat we jou daarmee helpen informatie sneller te vinden. De thema's zijn betaalbaarheid van het wonen, communicatie en bewoners centraal, ketensamenwerking, techniek en vakmanschap en ontwikkelingen woningmarkt, beleid en regelgeving. Links lees je uitleg over elk thema.

Betaalbaarheid van het wonen

 

De betaalbaarheid van wonen blijft onder druk staan. Corporaties moeten het - mede door de verhuurdersheffing - doen met teruglopende budgetten. De Woningwet brengt de corporatie terug naar de primaire doelgroep, maar deze doelgroep wordt steeds groter. Ouderen en hulpbehoevenden blijven langer thui...

Communicatie en bewoners centraal

 

De bewonerscommunicatie blijft ook in 2016 een belangrijk thema op de agenda. Het Renda Bewonerspanel is een goed initiatief, maar moet zichtbaarder worden. Dé bewoner bestaat niet. Hoe kun je er als opdrachtgever en -nemer in slagen om betrokkenheid te creëren bij alle projecten, voor alle doelgr...

Ketensamenwerking en componentrenovatie

 

Ook op het gebied van ketensamenwerking blijft er behoefte aan het delen van best practices die als voorbeeld kunnen dienen voor de bestaande bouwsector. Die voorbeelden hoeven niet per se uit de eigen sector te komen. Renda mag de blik verbreden. Het hoeft echter ook niet allemaal positief te zijn....

Ontwikkelingen woningmarkt, beleid en regelgeving

 

Op 1 juli 2015 ging de Woningwet in. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2016 corporaties zich moeten richten op de primaire doelgroep met recht op huurtoeslag en dat andere spelregels gelden voor het overige vastgoed (niet DAEB). Er is een marge van 5% voor uitzonderingsgevallen. Is de woningvoorraad ...

Techniek en vakmanschap

 

De crisis lijkt voorbij, maar wat hebben we er eigenlijk van geleerd? Niet voor niets wordt gezegd: verspil nooit een goede crisis. Er zijn veel vakmensen weggevloeid, wat als we hen straks weer nodig hebben? We moeten met zijn allen de bouw weer sexy maken. Dat kan door liefde voor het vak uit te s...

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren