netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

thema's

Betaalbaarheid van het wonen

Betaalbaarheid van het wonen

De betaalbaarheid van wonen blijft onder druk staan. Corporaties moeten het - mede door de verhuurdersheffing - doen met teruglopende budgetten. De Woningwet brengt de corporatie terug naar de primaire doelgroep, maar deze doelgroep wordt steeds groter. Ouderen en hulpbehoevenden blijven langer thui...

lees meer

Communicatie en bewoners centraal

Communicatie en bewoners centraal

De bewonerscommunicatie blijft ook in 2016 een belangrijk thema op de agenda. Het Renda Bewonerspanel is een goed initiatief, maar moet zichtbaarder worden. Dé bewoner bestaat niet. Hoe kun je er als opdrachtgever en -nemer in slagen om betrokkenheid te creëren bij alle projecten, voor alle doelgr...

lees meer

Ketensamenwerking en componentrenovatie

Ketensamenwerking en componentrenovatie

Ook op het gebied van ketensamenwerking blijft er behoefte aan het delen van best practices die als voorbeeld kunnen dienen voor de bestaande bouwsector. Die voorbeelden hoeven niet per se uit de eigen sector te komen. Renda mag de blik verbreden. Het hoeft echter ook niet allemaal positief te zijn....

lees meer

Ontwikkelingen woningmarkt, beleid en regelgeving

Ontwikkelingen woningmarkt, beleid en regelgeving

Op 1 juli 2015 ging de Woningwet in. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2016 corporaties zich moeten richten op de primaire doelgroep met recht op huurtoeslag en dat andere spelregels gelden voor het overige vastgoed (niet DAEB). Er is een marge van 5% voor uitzonderingsgevallen. Is de woningvoorraad ...

lees meer

Techniek en vakmanschap

Techniek en vakmanschap

De crisis lijkt voorbij, maar wat hebben we er eigenlijk van geleerd? Niet voor niets wordt gezegd: verspil nooit een goede crisis. Er zijn veel vakmensen weggevloeid, wat als we hen straks weer nodig hebben? We moeten met zijn allen de bouw weer sexy maken. Dat kan door liefde voor het vak uit te s...

lees meer

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren