netwerk voor professionals in de sociale woningbouw

"De hele sector moet in actie komen"
Een interview met Bart Kruyning

di 12 december 2017
artikel

"Het is niet te geloven," zucht Rendon-directeur Bart Kruyning, kijkend naar enkele krantenknipsels die voor hem op tafel liggen. "De overheid geeft miljarden uit aan subsidies om groene stroom op te wekken, terwijl de grootste winst te behalen valt bij het terugdringen van het energieverbruik." En dan met name in de bestaande bouw. "We moeten als sector in actie komen. De corporaties, de bouwers, de toeleveranciers, de onder-onderaannemers, allemaal."

“We zitten te slapen met zijn allen”, vindt Kruyning. “We laten ons te veel sturen door de overheid en de overheid is wispelturig. Om de vier jaar - of vaker - worden de corporaties geconfronteerd met nieuw beleid.” Langetermijnbeleid maken is bijna onmogelijk. En dat terwijl we volgens Kruyning op een gigantisch probleem afstevenen. “De meesten herkennen het wel, maar erkennen is nog iets anders. We zijn te veel afhankelijk van gasproductie in het buitenland en in Groningen. In Groningen is de productie al behoorlijk teruggeschroefd en door de oplopende spanningen in de wereldpolitiek kunnen we niet onvoorwaardelijk rekenen op gas uit landen als Rusland. Als je die ontwikkelingen in ogenschouw neemt, kun je niet anders dan concluderen dat de gebouwde omgeving minder afhankelijk moet zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen en dat we met z'n allen met andere oplossingen moeten komen.”

Kruyning wil aan de bak: “Corporaties bezitten ongeveer de helft van de woningen in Nederland. Als bestuurders en bouwers de handen ineenslaan, kunnen we een enorme verduurzamingsslag maken. Bouwers hebben de corporaties nodig om innovaties door te voeren en op te schalen. En omgekeerd: de corporaties hebben de bouwers nodig om die opgave te tackelen en écht iets te betekenen in de oplossing van een wereldprobleem, maar ook het probleem van oude, oncomfortabele en vaak ongezonde woningen.” Het is aan de corporatiebestuurders om daar nu scherpe keuzes in te maken. “Wachten tot nul-op-de-meter oplossingen nog goedkoper worden, is wachten tot je een ons weegt. Dan wordt er niet doorontwikkeld, kunnen we mooie, bestaande oplossingen en innovaties niet opschalen naar geïndustrialiseerde productieprocessen. En dan wordt het dus ook niet goedkoper.”

Volledige
artikel lezen?
het volledige artikel is gratis beschikbaar
voor onze leden. Nog geen lid? meld je
aan bij ons netwerk.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Renda en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Dag van de Bewoner 2020

Volg in november de Maand van de Bewoner in vier webinars

Meer informatie en meld je aan

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren