Log in
inloggen bij Renda
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Artikelen

Corporaties zijn cruciale partner

Evamarije Smit - 10 juli 2018

De afgelopen maanden is minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties al diverse keren in het nieuws geweest. Heel bewust om 'aan te jagen en op te zwepen'. Want nu is het momentum om de woningmarkt in beweging te krijgen, zo gelooft de D66 bewindsvrouw. Waarbij corporaties haar cruciale partners zijn om de grote opgaven die op ons afkomen het hoofd te bieden.

We weten dat u met een nieuw sociaal huurakkoord bezig bent. Hoe loopt dat proces?
“De partijen Woonbond, Aedes, IVBN en Vastgoed Belang hebben gezegd dat zij met elkaar een voorstel uitwerken. Dat hebben we ook met elkaar vastgelegd in de Nationale woonagenda. Ik heb aan de voorkant gezegd dat betaalbaarheid voor ons een heel belangrijk thema is. De afgelopen twee jaar hebben we een gematigd huurbeleid gezien maar er moeten veel zaken gebeuren. Corporaties hebben een hele grote opgave in de verduurzaming en ze moeten ook gaan bouwen. Dat op de een of andere manier bundelen, is niet makkelijk maar ik geef hen nu de ruimte om samen te kijken hoever ze kunnen komen.”

Wanneer wilt u iets horen van de partijen?
“Als ik ze nu heel streng ga toespreken, een datum noem en een deadline roep, helpt dat niet. Maar ik heb wel gezegd dat ze moeten aankloppen als het helpt dat ik meepraat.”

Praten met elkaar is nog niet zo makkelijk, met name voor de Woonbond en Aedes.
“Ik vind het belangrijk en goed dat ze toch met elkaar praten en dat gebeurt gelukkig ook. De Woonbond zit op de woonlasten, Aedes op hun investeringsopgaven. Ik probeer duidelijk te maken dat het en-en is.”

Corporaties worstelen met hun investeringsruimte. Ze hebben moeite met de verhuurderheffing en laten weten dat het bijna onmogelijk is de grote opgaven te financieren.
“Er is nog investeringsruimte. Corporaties en Aedes bevestigen dat, en de indicatieve bestedingsruimte laat dat ook zien. Alleen is het niet gelijk verdeeld. Wat mij betreft is een van de oplossingsrichtingen de herverdeling van die investeringsruimte. We moeten in kaart brengen hoe de investeringsruimte bij corporaties, de volkshuisvestelijke ambities uit het regeerakkoord, de nationale woonagenda en het Klimaatakkoord zich tot elkaar verhouden. Denk hierbij aan betaalbare woningen, meer nieuwbouw en natuurlijk verduurzaming. Dat staat ook zo in de Woonagenda. De verhuurderheffing blijft bestaan. Dat is gewoon afgesproken. Let’s deal with it, maar we willen en we moeten samen verder. Wat ons nu te doen staat is om de opgaven, de investeringscapaciteit en de verminderingen van de verhuurderheffing slim aan elkaar te knopen. Ik zou zeggen, pak flink door en stel voor  hoe we dat kunnen verrekenen. Daarover kunnen we altijd afspraken maken. Wij hebben bijvoorbeeld ook toegezegd uit de verhuurderheffing 100 miljoen extra te gaan inzetten voor de verduurzaming en corporaties hebben zich verplicht om gemiddeld naar label B te gaan.” 

Ik proef een beetje uit uw woorden dat u vindt dat het nu wel mooi geweest is, dat 'de plaat een beetje blijft hangen'. 
“Zo zou ik dat niet willen zeggen. Ik vind veel corporaties erg constructief. Gelukkig hoor ik ook het geluid ‘dat we verder moeten’. Corporaties willen ook verder. Toch hoor je ze wel vaak deze vraag over de verhuurdersheffing opwerpen. Zelf weten ze heel goed dat ze er niet zijn voor zichzelf, maar voor die mensen die daar willen en moeten wonen. Ze beseffen heel goed dat ze er zijn om passende woningen te bieden voor de juiste doelgroepen. Volgens mij moeten we gewoon het totaal een keer goed bekijken en over en weer erkennen dat corporaties elkaar nodig hebben."

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Renda en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren